Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984569 peter.lazar@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Ciberej Juraj, prof. Ing., CSc. +421915984638 juraj.ciberej@uvlf.sk -
Čurlík Ján, MVDr., PhD. +421915984642 jan.curlik@uvlf.sk
Karolová Renáta, Ing. +421915984634 renata.karolova@uvlf.sk
Koščová Lenka, MVDr., PhD. +421917643521 lenka.koscova@uvlf.sk
Košuth Peter, MVDr., PhD. +421915984639 peter.kosuth@uvlf.sk
Šmiga Ľubomír, MVDr., PhD. +421915984666 lubomir.smiga@uvlf.sk
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Karolová Renáta, Ing. +421915984634 renata.karolova@uvlf.sk
Lukáčová Katarína +421915984570 katarina.lukacova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Barbušinová Eva, RNDr., PhD. +421905392173 eva.barbusinova@uvlf.sk -
Iglódyová Adriana, MVDr., PhD. +421907529871 adriana.iglodyova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Platková Štefánia - - -