Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Výzva na obsadenie pracovných miest – postdoktorandov na projekty DSV

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu na obsadenie 6 pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov – postdoktorandov na dobu 3 rokov pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s…

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 – 2027 (online)

24.09.2020   Oznamy zamestnancom
Vo štvrtok 29. októbra 2020 sa uskutoční online podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa. Dozviete sa viac o štruktúre programu, súčastiach jednotlivých pilierov, aj o…

Video návody pre učiteľov - prednášky cez MS Teams

20.09.2020   Oznamy zamestnancom
Výučba v 6. roku štúdia v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku začína 2. 9. 2020 prednáškami výhradne dištančnou formou do 11. 9. 2020. Následná bloková výučba bude prebiehať prezenčnou formou podľa…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 24. 09. 2020

17.09.2020   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 …

Vyskúšajte svoje jazykové schopnosti v LingvaKvíze

Vyskúšajte svoje schopnosti v interaktívnom vedomostnom a súťažnom kvíze LingvaKvíz (https://kviz.lingvafest.sk/), ktorý preverí bystrosť Slovákov v témach spojených s cudzími jazykmi na celonárodnej úrovni. LingvaKvíz odštartuje 25. septembra…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

07.09.2020   Oznamy zamestnancom
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 8. septembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Levkut, PhD.

07.09.2020   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. septembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška…

Oznam firmy Gastromila - Doba výdaja jedál

Vážení stravníci, v jedálni na Komenského 73 sa budú obedy do 18.9.2020 vydávať: OD 11,00 HOD. – DO 13,30 HOD. Prajeme dobrú chuť.


Sledujte špeciálny univerzitný portál o COVID-19

Aktuálne informácie týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 v podmienkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prináša nový internetový portál http://covid-19.uvlf.sk Rektorka UVLF Jana Mojžišová uložila príkazom…

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach na roky 2020-2022 Vážení absolventi doktorandského štúdia, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr.…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Kristína Huňáková

21.08.2020   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat MVDr. Kristíny Huňákovej Dizertačná práca: …


Experimentálny zverinec UVLF získal akreditáciu a je pripravený slúžiť vedcom

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začal fungovať experimentálny zverinec. Toto zariadenie je určené na držanie laboratórnych zvierat a univerzitné pracoviská ho budú využívať na vedecké alebo vzdelávacie účely v súlade…

Oznam Ústavu parazitológie

Ústav parazitológie oznamuje, že v čase povinného čerpania dovolenky, t.j. od 20.7. 2020 – do 16.8. 2020 nebudeme realizovať vyšetrenia vzoriek na prítomnosť parazitov Ďakujeme za pochopenie Ústav parazitológie

Oznam Ústavu patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie oznamuje, že v čase povinného čerpania dovolenky, t.j. od 13.7. 2020 – do 16.8. 2020 nebudú na ústave realizované pitevné ani cytologické vyšetrenia. Spracovanie a hodnotenie vzoriek na histologické vyšetrenia…

Akreditačná agentúra schválila štandardy

Vo štvrtok 2. júla 2020 výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) oficiálne schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém, štandardy pre študijný program, ako aj štandardy pre habilitačné konanie a…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 30. 06. 2020

18.06.2020   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2020 (utorok) o 10.00 hod. v posluchárni P-34 (aula) UVLF v…

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

12.06.2020   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 1. júla 2020 o 9.00 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc.…

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR ponúka možnosť zapojiť sa do Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie. Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach…