Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Oznam Ústavu patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie oznamuje, že v čase od 15. 7. – 23. 08. 2019  nebudú na ústave vykonávané pitvy. Ďakujeme za porozumenie.

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MUDr. Marek Tomčo

02.07.2019   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia MUDr. Mareka Tomča Dizertačná práca: …

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO 25. 6. až 27. 6. 2019

Oznamujeme všetkým zamestnancom a študentom, že v dňoch 25. 6. až 27. 6. 2019 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu konania slávnostnej promócie absolventov UVLF v Košiciach. Ing. Božíková Renáta vedúca ŠO        

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

18.06.2019   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 3. júla 2019 o 9.00 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc.…

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.

18.06.2019   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 3. júla 2019 o 9.45 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc.…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy počas letných prázdnin.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že od 1. 7. 2019 do 15. 9. 2019 sa budú obedy vydávať len na Komenského 73, v čase od 11:30 do 13:30. Gastromila s.r.o.

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 14. 6. 2019.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 14. 6. 2019 sa budú obedy vydávať od 11:00 do 13:00 hod. Gastromila s.r.o.Oznam študijného oddelenia

Vážená akademická obec, dovoľujem si Vám oznámiť, že v dňoch 4., 5.  6.  a 10. júna 2019 sa uskutočnia na univerzite prijímacie konania na akademický rok 2019/2020 a z toho dôvodu bude študijné oddelenie v uvedenom období zatvorené. V súrnych…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 3. 6. 2019.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 3. 6. 2019 sa budú obedy vydávať len na Komenského. Gastromila s.r.o.

Výsledky volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach

OZNÁMENIE o výsledkoch volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, v mene volebnej komisie si Vám dovoľujem oznámiť výsledky volieb do…

Voľby do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, dňa 27. 5. 2019 (pondelok) v čase od 9:00 – 14:00 hod. sa v…


Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 9. 5. 2019

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2019 (štvrtok) o 12.30 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…


Udelenie rektorského voľna - 62. ročník ŠVOČ

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa 24. apríla 2019 prerušujem vyučovací proces bez nutnosti náhrady neabsolvovanej výučby pre všetkých študentov a doktorandov UVLF v Košiciach študujúcich v slovenskom a…

Energia verejnosti pre vtáky!

V týchto dňoch sa v rámci projektu „LIFE Energia“, na ktorom sa ako partner podieľa aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, spúšťa celoplošná on-line anketa pod názvom „ENERGIA V ULICI 2019“. Aj verejnosť má teraz možnosť…


Pomôžte sociálne slabým rodinám

UVLF v Košiciach pre rodiny s deťmi v núdzi - zbierka pre Charity shop Košice  (OZ S nami druhým) Zbierka trvanlivých potravín a drogérie pre prebiehajúci projekt „ŠUNKÁČIK“. Predmetom darovania môžu byť: trvanlivé potraviny –…