Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom


Hrdinovia doby

V novembri 1989 bol každý z priamych účastníkov študentského hnutia hrdinom doby. Nikto nevedel, ako sa udalosti vyvinú, nikto netušil, či odmenou za aktivitu nebude nútený odchod zo školy, zo zamestnania. Vtedajšia Vysoká škola veterinárska v…


UVLF sa v utorok na okamih vráti späť v čase

Späť v čase sa v utorok 19. novembra napoludnie vrátia študenti a zamestnanci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podujatie s týmto názvom v centrálnej zóne univerzitného areálu pri bronzovej soche koňa Arda chce priblížiť…

Udelenie rektorského voľna - Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom všetkých ročníkov, že na deň 19. novembra 2019 od 12.00 hod. udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, v slovenskom a…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 21. 11. 2019

13.11.2019   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…Doplňujúce voľby do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

11.11.2019   Oznamy zamestnancom
OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, dňa 22. 11. 2019 (piatok) v čase od 9:00 do 12:00 hod. sa v…

Vybehnite po schodoch!

Ústav telesnej výchovy a športu, TJ Slávia UVLF v Košiciach pripravil pri príležitosti 100. výročia akademického športu na Slovensku niekoľko aktivít, na ktoré srdečne pozýva študentov i zamestnancov školy. 

Turistika v Raji

Ústav telesnej výchovy a športu, TJ Slávia UVLF v Košiciach pripravil pri príležitosti 100. výročia akademického športu na Slovensku niekoľko aktivít, na ktoré srdečne pozýva študentov i zamestnancov školy. Informačný deň H2020

V stredu 13. novembra 2019  (od 8:30)  vás Kancelária Národných kontaktných bodov pozýva na podujatie venované posledným výzvam Programu HORIZONT 2020 v oblastiach: Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, …

„Vyhraj knihu 2019“ - vylosovanie

Vážená akademická obec, pri príležitosti ukončenia podujatia  „Vyhraj knihu“,  dovoľte nám oznámiť mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu. Dňa 28.10.2019 v priestoroch akademickej knižnice…Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 25. októbra 2019 sa v Pavilóne morfologických disciplín uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia – DF, bezpečnosť krmív a potravín…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 17. 10. 2019

11.10.2019   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 10. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 …

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 31. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku, (bez náhrady…