Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že do 20. 9. 2019 v čase od 11:00 - 14:30 sa budú obedy vydávať len na Komenského 73. Od 23. 9. 2019 sa budú obedy vydávať aj v jedálni na Podhradovej 11 (ŠD1). Od 23. 9. 2019…

Podpora vedeckej spolupráce v Európskom výskumnom priestore (ERA)

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci realizácie národného projektu SK4ERA poskytuje odbornú podporu zameranú na zvýšenie účasti SR v Európskom výskumnom priestore (ERA). Kľúčovými sú tieto tri aktivity:   Mentoringová schéma…

Udelenie rektorského voľna - Oslavy 70. výročia založenia univerzity

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni 16. 09. 2019 a 17. 09. 2019 od 15:00 hod. udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania…

Oznam Ústavu telesnej výchovy a športu

09.09.2019   Oznamy zamestnancom
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s Vedením UVLF v Košiciach a Ústavom telesnej výchovy opätovne organizuje: 1. PILATES - každý pondelok v čase 15.30 - 16.30 h, zameraný na posilnenie stredu tela (core), udržanie telesnej kondície,…


Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach na roky 2019-2021 Vážení absolventi doktorandského štúdia, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr.…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

02.08.2019   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat MVDr. Petry Kandráčovej Dizertačná práca: Druhová a…

Oznam Ústavu patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie oznamuje, že v čase od 15. 7. – 23. 08. 2019  nebudú na ústave vykonávané pitvy. Ďakujeme za porozumenie.

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MUDr. Marek Tomčo

02.07.2019   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia MUDr. Mareka Tomča Dizertačná práca: …

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO 25. 6. až 27. 6. 2019

Oznamujeme všetkým zamestnancom a študentom, že v dňoch 25. 6. až 27. 6. 2019 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu konania slávnostnej promócie absolventov UVLF v Košiciach. Ing. Božíková Renáta vedúca ŠO        

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

18.06.2019   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 3. júla 2019 o 9.00 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc.…

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.

18.06.2019   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 3. júla 2019 o 9.45 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc.…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy počas letných prázdnin.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že od 1. 7. 2019 do 15. 9. 2019 sa budú obedy vydávať len na Komenského 73, v čase od 11:30 do 13:30. Gastromila s.r.o.

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 14. 6. 2019.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 14. 6. 2019 sa budú obedy vydávať od 11:00 do 13:00 hod. Gastromila s.r.o.Oznam študijného oddelenia

Vážená akademická obec, dovoľujem si Vám oznámiť, že v dňoch 4., 5.  6.  a 10. júna 2019 sa uskutočnia na univerzite prijímacie konania na akademický rok 2019/2020 a z toho dôvodu bude študijné oddelenie v uvedenom období zatvorené. V súrnych…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 3. 6. 2019.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 3. 6. 2019 sa budú obedy vydávať len na Komenského. Gastromila s.r.o.

Výsledky volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach

OZNÁMENIE o výsledkoch volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, v mene volebnej komisie si Vám dovoľujem oznámiť výsledky volieb do…

Voľby do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, dňa 27. 5. 2019 (pondelok) v čase od 9:00 – 14:00 hod. sa v…