Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Pedagogická činnosť

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Výučba je vykonávaná v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Bezpečnosť krmív a potravín, Kynológia a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Predmety vyučované formou prednášok, praktických cvičení na ústave alebo vo výrobných podnikoch na seba obsahovo nadväzujú - od poznania, pestovania a biológie rastlín, produkcie krmív, konzervovania, technologickej úpravy za účelom zvýšenia nutričnej a dietetickej hodnoty, cez ich zaradenie do procesu kŕmenia hospodárskych i domových zvierat a posúdenia ich nutričnej a dietetickej hodnoty vo vzťahu ku produkčnému zdraviu.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Krmoviny a jedovaté rastliny
 • Výživa a kŕmenie zvierat
 • Kontrola krmív a produkčné zdravie zvierat
Hygiena potravín:
 • Krmovinárstvo
 • Výživa a dietetika zvierat
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Pestovanie a spracovanie rastlinných komodít
 • Konzervovanie krmív
 • Technológia spracovania a bezpečnostné systémy pri výrobe krmív
 • Nutričné a dietetické hodnotenie krmív
Kynológia:
 • Výživa a dietetika psov
 • Technológia prípravy priemyselných krmív a diét pre psov
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Výživa

Ústav chovu zvierat

Výučba je zabezpečovaná počas letného ako aj zimného semestra pre 5 študijných programov v slovenskom jazyku a pre 2 študijné programy v anglickom jazyku. Cieľom výučby je poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky o vývoji, chove, štúdiu morfologických a úžitkových vlastnostiach hospodárskych zvierat.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Zootechnika a technológia chovu zvierat
Hygiena potravín:
 • Zootechnika
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Produkčná zootechnika potravinových zvierat
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Všeobecná zootechnika a plemená psov a koní
Kynológia:
 • Všeobecná zootechnika a plemená psov

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Výučba sa realizuje formou prednášok a praktických cvičení, ktoré prebiehajú v cvičebni ústavu ako aj v teréne, najmä v Účelovom zariadení UVLF v Rozhanovciach.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Chov a choroby zveri a rýb I.
 • Chov a choroby zveri a rýb II.
 • Kynológia
 • Poľovníctvo
 • Rybárstvo
Hygiena potravín:
 • Chov a choroby zveri a rýb I.
 • Chov a choroby zveri a rýb II.
 • Kynológia
 • Poľovníctvo
 • Rybárstvo
Farmácia:
 • Poľovníctvo
Bezpečnosť potravín a krmív:
 • Farmové chovy zveri
Kynológia:
 • Organizácia kynológie
 • Posudzovanie a úprava exteriéru psov
 • Výkon a výcvik II. – pracovné a ostatné psy
 • Výkon a výcvik III. – poľovné psy
 • Kynologické stáže I.
 • Kynologické stáže II.
 • Kynologické stáže III.
 • Psie športy
 • Poľovníctvo
Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Asistenčné psy
 • Športy so zvieratami
Trh a kvalita potravín:
 • Poľovníctvo