Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Vplyv vekového faktora na formovanie venózneho systému srdca a vybraných orgánov u potkana
 • Modifikácia anatomickej konfigurácie venózneho systému mozgu a vybraných orgánov vplyvom veku u potkana
 • Zvláštnosti formovania foramen magnum u potkana
 • Angiogénny potenciál mezenchymových kmeňových buniek: in vitro štúdia
 • Vplyv veku na formovanie venózneho systému mozgu u potkana
 • Vplyv olova na semenníky potkana z morfologického aspektu
 • Svetelnomikroskopická štúdia neskorej fázy ischemického poškodenia miechy u psa
 • Vplyv elektromagnetického žiarenia na pečeň mladých potkanov
 • Vplyv skrmovania synbiotík na vybrané parametre ovárií odstavčiat
 • Vplyv skrmovania ľanového semena na vaginálny epitel a maternicu myší
 • Synbiotiká a ich vplyv na zdravie experimentálnych myší
 • Benefičný účinok ľanového semena na zdravie výkrmových ošípaných
 • Vplyv ľanu na zdravie pokusných myší
 • Embryotoxický účinok hadieho jedu vybraných afrických kobier rodu Naja s cytotoxickou aktivitou
 • Neurotoxické pôsobenie hadieho jedu afrických druhov rodu Naja na kuracie embryo
 • Vplyv hadieho jedu jedincov rodu Dendroaspis na kuracie embryo
Hygiena potravín:
 • Inkubácia násadových vajec a vývin prepeličieho embrya
 • Štúdium vplyvu dimetylsulfoxidu na ultraštruktúru pečene kuracieho embrya
Farmácia:
 • Prírodné metylxantíny a ich účinok na vazoaktivitu ciev
 • Vývinová toxicita kuracieho embrya po aplikácií hadieho jedu s cytotoxickým účinkom vybraných ázijských druhov rodu Naja
 • Ovplyvnenie vývinu kuracieho embrya po pôsobení neurotoxického jedu ázijských kobier
Kynológia:
 • Morfometrické štúdium niektorých oblastí lebky Nemeckého ovčiaka
 • Penis psa z morfologického aspektu
 • Základné princípy a metódy výcviku psov

Ústav patologickej anatómie

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Mastocytómy – výskyt, diagnostika, terapia
 • Úloha TLR receptorov v imunitnej odpovedi pri kampylobakterióze kurčiat
 • Vplyv prídavku polynenasýtených mastných kyselín na vybrané parametre črevnej imunity u brojlerov
 • Morfometrická analýza vybraných mikroštruktúr v tráviacom trakte kurčiat po aplikácií chelátov zinku
 • Zmeny cytokínového profilu u hydiny pri kampylobakterióze
 • Využitie skríningových metód na báze RT-PCR pri stanovení imunologickej účinnosti probiotík
 • Metabolické poruchy u kurčiat z pohľadu histologického a histoenzymatického
Farmácia:
 • Vplyv probiotického kmeňa na aktiváciu inflamazómu počas kampylobakteriózy kurčiat
Hygiena potravín:
 • Felínny imunodeficientný syndróm