Loading...

Oznamy

Aktuality


Slávnostné promócie absolventov 2019

01.07.2019   Aktuality
Promócie absolventov vysokých škôl sú nádhernou bodkou za vysokoškolským štúdiom každého študenta. Tohtoročná slávnostná promócia študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa konala 26. a 27. júna 2019 v historickom…

PONUKA BRIGÁDY PRE ŠTUDENTOV

25.06.2019   Aktuality , Kariéra
Ponuka brigády pre študentov počas letných prázdnin. Hľadáme brigádnikov (študentov) na úpravu záhradných plôch v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach počas letných prázdnin. Kontaktné osoby: RNDr. Miriam…

Oprava tribún v jazdeckom areáli UVLF v Košiciach

24.06.2019   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci aktivít pri príležitosti 70. výročia svojho založenia a tiež v súlade s aktivitami Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019 v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc, Mestom…

NORD GLOBAL 2019

24.06.2019   Aktuality
V dňoch 21. – 22. mája 2019 sa v Bodø, Nórsko, konala 2. medzinárodná spoločná konferencia o globálnych zmenách, pod záštitou Nord University a UVLF v Košiciach. Nosnou témou konferencie bola „Kvalita života vo veku globálnych zmien“. Za UVLF…

EIT Food

11.06.2019   Aktuality
EIT Food RIS Solutions project website:https://www.azti.es/eitfood-risolutions/ Recruitment form: https://es.surveymonkey.com/r/RISolutions (deadline June 30, 2019).   This programme is addressed to students from RIS countries …

Detská veterinária 2019

04.06.2019   Aktuality
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach v spolupráci s vedením Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa rozhodli pripraviť pre deti svojich zamestnancov deň plný veselých zážitkov a osláv – MDD. V sobotu 1. 6. 2018 bola zahájená…

MAJÁLES 2019

29.05.2019   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach usporiadali pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach a pri príležitosti ukončenia…

Jazdecké preteky 2019

27.05.2019   Aktuality
Jazdecký areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach privítal 25. a 26. mája 2019 na svojej pôde už 34. ročník jazdeckých pretekov. Na Cene rektorky UVLF Košice a Majstrovstvách VSO seniorov sa tento rok zúčastnilo 85 jazdcov…


Oslavy Dňa ústavy Nórskeho kráľovstva

20.05.2019   Aktuality
Dňa 17. mája 2019 sa na pozvanie veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike J.E. Terje Theodora Nervika zúčastnil prorektor pre vzdelávanie, MVDr. Martin Tomko, PhD., slávnostnej recepcie v Bratislave pri príležitosti osláv Dňa ústavy…EIT Food Summer School

14.05.2019   Aktuality
Are you a food sector professional from a RIS country? Do you want to improve your skills in New Product Development? We invite you to be one of 35 selected participants in the EIT Food Summer School on new product development for the food…

Našej univerzite bola udelená Cena mesta Košice

07.05.2019   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že jej dňa 7. mája 2019 bolo udelené ocenenie – Cena mesta Košice za medzinárodne uznávanú kvalitu poskytovaného vzdelávania v jedinečnej oblasti starostlivosti o…

SVETOVÝ VETERINÁRNY DEŇ

30.04.2019   Aktuality
Dnes v rámci osláv Svetového veterinárneho dňa, v čase od 14.00 - 16.00 v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytovali naši odborníci erudované rady, poradenstvo a konzultačné služby ohľadom udržiavania dobrého…

62. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

24.04.2019   Aktuality
Dňa 24. apríla 2019 sa pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a pod záštitou pani rektorky, Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., konal 62. ročník Študentskej vedeckej konferencie –…


Energia verejnosti pre vtáky!

V týchto dňoch sa v rámci projektu „LIFE Energia“, na ktorom sa ako partner podieľa aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, spúšťa celoplošná on-line anketa pod názvom „ENERGIA V ULICI 2019“. Aj verejnosť má teraz možnosť…