Loading...

Oznamy

Aktuality

Študentské domovy UVLF zvládli prvý deň sťahovania veľmi dobre. Vďaka patrí študentom aj ich rodičom

„Ďakujeme prvým študentom a ich rodičom, ktorí sa podľa harmonogramu odsťahovali zo Študentských domovov UVLF v utorok 7. apríla 2020 za maximálnu ústretovosť, trpezlivosť a dodržanie všetkých pravidiel. Veľmi si vážime, že si svoje povinnosti…

Vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (Združenia V7) a Slovenskej akadémie vied

Dňa 6. apríla 2020 zástupcovia Združenia siedmich výskumne a technicky orientovaných univerzít a Slovenskej akadémie vied vydali vyhlásenie o stave a perspektívach spoločenského ohodnotenia slovenskej vedy. Dôraz kladú na zodpovedný postoj štátu,…

Aj košickí študenti farmácie pomáhajú lekárňam

Slovenskí študenti farmácie si uvedomujú vážnosť situácie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Práve preto vznikla iniciatíva Študenti farmácie pomáhajú lekárňam. Podieľa sa na nej Slovenský spolok študentov farmácie a Spolok košických študentov…

O zvieratá v ohrození sa nemocnica stará v nepretržitej službe

Univerzitná veterinárna nemocnica v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach funguje a pracuje v špeciálnom obmedzenom režime. O zvieratá, ktoré sú v akútnom ohrození zdravia a života sa tím lekárov a ošetrovateľov stará v…


Čo odporúča Komora veterinárnych lekárov

Komora veterinárnych lekárov SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 odporúča majiteľom zvierat, aby pri návšteve veterinárneho lekára rešpektovali prísne pravidlá. Tu nájdete odporúčania pre majiteľov zvierat. Tu nájdete základné informácie…

Dávajte na seba pozor a chráňte si svoje zdravie!

Milí študenti, v súvislosti s pandémiou COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásená na území Slovenska Vám oznamujem, že prezenčná forma výučby na našej univerzite je zastavená do odvolania. V tomto období Vaše vzdelávanie bude…

K aktuálnej situácii rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.. (TUKE), prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (UPJŠ) a Dr. h. c. prof…

Termín podávania prihlášok na štúdium sa predlžuje do konca apríla!

Oznamujeme všetkých uchádzačom, že termín podávania prihlášok na štúdium na akademický rok 2020/21 sa predlžuje do 30. apríla 2020!!!   Uchádzači o štúdium nemusia prikladať všetky prílohy, ku ktorým sa v súčasnej zložitej situácii nevedia…

Prelet nad bezpečným miestom

Spolu 35 tisíc kilometrov elektrických vedení na slovenskom území je ako vzdialenosť na južný pól a späť. Keď celú krajinu pretla hustá sieť drôtov, vtáky sa ocitli v bludisku prekážok. Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia ich tu zahynie…

Nové infografiky z tímu ŠPDTP - COVID-19

10 odporúčaní pri COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý Osoby s vyšším rizikom ochorenia Pomoc sebe a druhým www.korona.gov.sk www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Informácia pre Erasmus+ študentov

Vážené kolegyne a kolegovia, Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo…

Doplnenie a usmernenie k príkazu rektorky č. 4/2020

Vážená akademická obec, vážení zamestnanci, na základe opatrení vlády Slovenskej republiky dopĺňame príkaz rektorky č. 4/2020 o nasledovné usmernenie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si uvedomuje závažnosť…

UVLF pozastavuje prezenčné štúdium v súlade s nariadením vlády na 14 dní

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súvislosti so šírením koronavírusu pozastavuje prezenčnú formu výučby na 14 dní od pondelka 16. marca do nedele 29. marca 2020. Toto rozhodnutie prijala univerzita na základe záverov…

UVLF pozastavuje prezenčné štúdium do piatka, koncom týždňa rozhodne o ďalších opatreniach podľa vývoja nákazovej situácie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súvislosti s koronavírusom pozastavuje od utorka 10. marca 2020 prezenčnú formu výučby na jeden týždeň do 13. marca 2020. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia podľa…

Univerzita a komora o spoločných aktuálnych témach

Na spoločnom zasadnutí sa vo štvrtok 5. marca 2020 stretlo vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Na programe pravidelného výročného stretnutia boli aktuálne…

Týždeň slovenských knižníc aj u nás

V pondelok 2. marca sa na Slovensku začína Týždeň slovenských knižníc (TSK). Otvára tak marec – na Slovensku tradičný mesiac knihy. Mottom 21. ročníka podujatia je Knižnice pre všetkých. Svojimi aktivitami sa do Týždňa slovenských knižníc zapája…

Pani prezidentka Zuzana Čaputová nadšená z návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v piatok 7. februára 2020 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na stretnutí s vedením univerzity jej rektorka Jana Mojžišová predstavila jedinú vysokú školu, ktorá na Slovensku…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 14. februára 2020 o 10.00 hod. sa v posluchárni č. 301 farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr.…

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie otvorí dvere záujemcom o štúdium

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pripravila na stredu 22. januára 2020 Deň otvorených dverí. Je určený pre záujemcov o štúdium, ale aj pre ďalších návštevníkov, ktorých zaujíma fungovanie jedinej vysokej školy…