Loading...

Oznamy

Aktuality

Podujatia Tour de ERA

15.03.2019   Aktuality
Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje 2–dňové podujatia v 5 slovenských mestách pod názvom Tour de ERA zamerané na aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA so zreteľom na…

Slávnostný krst časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia

12.03.2019   Aktuality
V utorok 12. marca 2019 sa v univerzitnej knižnici UVLF v Košiciach uskutočnil slávnostný akt – krst nového vedeckého farmaceutického časopisu s názvom Folia Pharmaceutica Cassoviensia. Podujatie otvorila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr.…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Ján Bílek, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 20. marca 2019 o 14.00 hod. sa v posluchárni č. 301 farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Jána…

Pozvánka na študentskú vedeckú konferenciu

26.02.2019   Aktuality
V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2019, ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 10…

Poznáme víťaza súťaže o slogan!

25.02.2019   Aktuality
Pri príležitosti svojho okrúhleho významného jubilea – 70 rokov od založenia – vyhlásila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach súťaž o vytvorenie propagačného sloganu, ktorý by vystihol jedinečnosť, tradíciu a poslanie…

Víťazný propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia univerzity

22.02.2019   Aktuality
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach VÍŤAZNÝ SLOGAN:  UVLF - široko ďaleko jediní, za zdravie zvierat i krajiny UVMP - one and only…

Týždeň mozgu 2019

22.02.2019   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie svojho založenia, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre neurovedy, FENS – DANA Brain Awareness Week,  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v…


Vyhlásenie súťaže na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch pre farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. Jej vznik sa datuje do decembra 1949 pod…

Rektorský punč

04.02.2019   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oficiálne začala 4. februára 2019 oslavy unikátneho jubilejného 70. roka svojej existencie. Oslavy začali podujatím s názvom Rektorský punč, na ktorom sa zamestnanci a študenti univerzity…

Rektorka UVLF si prevzala menovací dekrét od prezidenta SR

30.01.2019   Aktuality
Dnes 30. januára 2019 vymenoval do funkcie prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska nových rektorov šiestich vysokých škôl a univerzít. Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová,…


Deň otvorených dverí na UVLF

25.01.2019   Aktuality
23. januára 2019 sa uskutočnil v poradí už tretí ročník podujatia Deň otvorených dverí na UVLF v Košiciach, na ktorom sa zúčastnilo rekordných 550 uchádzačov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v unikátnom jubilejnom 70. …

Stanovisko UVLF v Košiciach ku kauze plagiátorstva

18.01.2019   Aktuality
Odmietame akýkoľvek nečestný spôsob získavania vysokoškolských titulov, ktorý je v rozpore so zásadami písania záverečných prác všeobecne uplatňovanými na vysokých školách. Nech už použijeme na nečestné konanie akokoľvek formulované slovo,…

University dance center

University dance center otvára od 18. februára 2019 tanečné a pohybové kurzy aj v Košiciach!

Pozvánka na letnú školu VetNEST 2019

08.01.2019   Aktuality
Pozývame Vás na letnú školu VetNEST 2019 vo Vetmeduni vo Viedni (21. – 27. júla 2019): Welfare zvierat, veterinárna etika, právne a komunikačné zručnosti.  


Primátor mesta Košice prijal rektorov košických univerzít

07.01.2019   Aktuality
7. januára 2019 prijal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček už tradične v priestoroch Historickej radnice rektorov košických univerzít. Cieľom prijatia bolo nielen privítanie v novom roku, ale aj plány na upevňovanie vzájomnej spolupráce.…

Tradičná oslava Vianoc, ANSA Košice

19.12.2018   Aktuality
V sobotu 8. novembra 2018 ANSA Košice usporiadala každoročnú slávnosť s podávaním vianočnej kaše a vareného vína. Pozvaní boli študenti veteriny aj medicíny, pričom odporúčaným odevom bol sveter s najlepším vianočným motívom. Táto udalosť sa stala…