Loading...

Oznamy

AktualityEIT Food Summer School

14.05.2019   Aktuality
Are you a food sector professional from a RIS country? Do you want to improve your skills in New Product Development? We invite you to be one of 35 selected participants in the EIT Food Summer School on new product development for the food…

Našej univerzite bola udelená Cena mesta Košice

07.05.2019   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že jej dňa 7. mája 2019 bolo udelené ocenenie – Cena mesta Košice za medzinárodne uznávanú kvalitu poskytovaného vzdelávania v jedinečnej oblasti starostlivosti o…

SVETOVÝ VETERINÁRNY DEŇ

30.04.2019   Aktuality
Dnes v rámci osláv Svetového veterinárneho dňa, v čase od 14.00 - 16.00 v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytovali naši odborníci erudované rady, poradenstvo a konzultačné služby ohľadom udržiavania dobrého…

62. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

24.04.2019   Aktuality
Dňa 24. apríla 2019 sa pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a pod záštitou pani rektorky, Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., konal 62. ročník Študentskej vedeckej konferencie –…


Energia verejnosti pre vtáky!

V týchto dňoch sa v rámci projektu „LIFE Energia“, na ktorom sa ako partner podieľa aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, spúšťa celoplošná on-line anketa pod názvom „ENERGIA V ULICI 2019“. Aj verejnosť má teraz možnosť…


Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce.

PREDPREDAJ LÍSTKOV NA MAJÁLES KOŠICE 2019

Predpredaj lístkov na Majáles Košice 2019 ešte stále prebieha! Do konca mesiaca, a teda do 30. apríla 2019 máte ešte stále možnosť zakúpiť si lístky na Majáles za symbolickú cenu 5 eur priamo v areáli univerzity! Pokiaľ ešte nemáš zakúpený…

Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov UVLF v Košiciach

25.03.2019   Aktuality
Dňa 25. marca 2019 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorí boli schválení akademickým senátom na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. Po slávnostnom otváracom…

Podujatia Tour de ERA

15.03.2019   Aktuality
Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje 2–dňové podujatia v 5 slovenských mestách pod názvom Tour de ERA zamerané na aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA so zreteľom na…

Slávnostný krst časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia

12.03.2019   Aktuality
V utorok 12. marca 2019 sa v univerzitnej knižnici UVLF v Košiciach uskutočnil slávnostný akt – krst nového vedeckého farmaceutického časopisu s názvom Folia Pharmaceutica Cassoviensia. Podujatie otvorila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr.…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Ján Bílek, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 20. marca 2019 o 14.00 hod. sa v posluchárni č. 301 farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Jána…

Pozvánka na študentskú vedeckú konferenciu

26.02.2019   Aktuality
V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2019, ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 10…

Poznáme víťaza súťaže o slogan!

25.02.2019   Aktuality
Pri príležitosti svojho okrúhleho významného jubilea – 70 rokov od založenia – vyhlásila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach súťaž o vytvorenie propagačného sloganu, ktorý by vystihol jedinečnosť, tradíciu a poslanie…

Víťazný propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia univerzity

22.02.2019   Aktuality
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach VÍŤAZNÝ SLOGAN:  UVLF - široko ďaleko jediní, za zdravie zvierat i krajiny UVMP - one and only…

Týždeň mozgu 2019

22.02.2019   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie svojho založenia, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre neurovedy, FENS – DANA Brain Awareness Week,  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v…