Loading...

Oznamy

Aktuality

Stanovisko UVLF v Košiciach ku kauze plagiátorstva

18.01.2019   Aktuality
Odmietame akýkoľvek nečestný spôsob získavania vysokoškolských titulov, ktorý je v rozpore so zásadami písania záverečných prác všeobecne uplatňovanými na vysokých školách. Nech už použijeme na nečestné konanie akokoľvek formulované slovo,…

University dance center

University dance center otvára od 18. februára 2019 tanečné a pohybové kurzy aj v Košiciach!

Pozvánka na letnú školu VetNEST 2019

08.01.2019   Aktuality
Pozývame Vás na letnú školu VetNEST 2019 vo Vetmeduni vo Viedni (21. – 27. júla 2019): Welfare zvierat, veterinárna etika, právne a komunikačné zručnosti.  


Primátor mesta Košice prijal rektorov košických univerzít

07.01.2019   Aktuality
7. januára 2019 prijal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček už tradične v priestoroch Historickej radnice rektorov košických univerzít. Cieľom prijatia bolo nielen privítanie v novom roku, ale aj plány na upevňovanie vzájomnej spolupráce.…

Tradičná oslava Vianoc, ANSA Košice

19.12.2018   Aktuality
V sobotu 8. novembra 2018 ANSA Košice usporiadala každoročnú slávnosť s podávaním vianočnej kaše a vareného vína. Pozvaní boli študenti veteriny aj medicíny, pričom odporúčaným odevom bol sveter s najlepším vianočným motívom. Táto udalosť sa stala…


Návšteva Dr. Roeeho Gutmana na UVLF v Košiciach

V dňoch 28.-29. novembra 2018 UVLF v Košiciach privítala na svojej akademickej pôde zástupcu Tel-Hai College v Izraeli, Dr. Roeeho Gutmana. Dr. Gutman je vedúcim Katedry živočíšnych vedy na Tel-Hai College a výskumníkom v oblasti energetickej…

Na konferencii Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca bol ocenený zamestnanec UVLF

21.11.2018   Aktuality
V dňoch 21. až 22. novembra 2018 sa konal v Agroinštitúte Nitra 11. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca. Hlavným organizátorom konferencie je každoročne Národný Kontaktný bod EFSA v SR. Na konferencii úspešne…

UVLF v Košiciach bola ocenená na prestížnej súťaži Národná cena SR za kvalitu

20.11.2018   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala na 19. ročníku súťaže Národná cena SR za kvalitu (CAF) popredné miesto ako Ocenený finalista. Dňa 20. novembra 2018 si cenu v Sále Ústavy SR v historickej budove Národnej rady…

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

12.11.2018   Aktuality
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva navštívil Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach historicky prvýkrát úradujúci prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  Prezident sa so študentmi a akademickou obcou stretol…

Návšteva profesora Gada Banetha na UVLF v Košiciach

09.11.2018   Aktuality
Akademická obec UVLF v Košiciach mala česť prijať na pôde univerzity odborníka z Izraela v oblasti veterinárnej parazitológie a infekčných chorôb. V dňoch 6. - 7. novembra 2018 navštívil UVLF v Košiciach prof. MVDr. Gad Baneth, PhD., Dipl.…

Docentka UVLF si prevzala ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

08.11.2018   Aktuality
Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si…

„Vyhraj knihu“ - vylosovanie

Vážená akademická obec, pri príležitosti ukončenia podujatia  „Vyhraj knihu“,  dovoľte nám oznámiť mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu. Dňa 26.10.2018 v priestoroch akademickej knižnice  …

Výsledok voľby kandidáta na rektora

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5 Akademický senát UVLF v Košiciach o…

“Canine leishmaniosis – update on the pathogenesis, treatment and prevention”

26.10.2018   Aktuality
Pozvánka Dovoľujeme si Vás pozvať na zahraničnú prednášku na tému: “Canine leishmaniosis – update on the pathogenesis, treatment and prevention” ktorá sa uskutoční dňa 7. novembra 2018 o 12:25 hod. v posluchárni Pavilónu…

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka 2018

25.10.2018   Aktuality
25. októbra 2018 sa v aule (pavilón morfologických disciplín) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnila slávnostná imatrikulácia všetkých študentov prvých ročníkov. Za prítomnosti prorektorov univerzity, zástupcov…

Slávnostné otvorenie Záhrady liečivých rastlín UVLF v Košiciach

24.10.2018   Aktuality
Vyše sto druhov bylín je súčasťou Záhrady liečivých rastlín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá bola 24. októbra 2018 slávnostne otvorená rektorkou univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. V záhrade sa…

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 a ich programov

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 - 2023 zverejňuje: Listinu kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Program Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., kandidátky…

Akademická knižnica UVLF v Košiciach získala aj tento rok finančnú dotáciu.

16.10.2018   Aktuality
Akademická knižnica UVLF v Košiciach získala aj tento rok  finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia  je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho…