Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Doktorandi

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

  • MVDr. Petra Timkovičová Lacková – interná forma
  • MVDr. Marek Hudák – externá forma

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

  • MVDr. Vladimír Vrabec – externá forma
  • MVDr. Emília Selecká – externá forma