Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Doktorandi

Ústav farmaceutickej chémie

    Pracovisko v súčasnosti nemá doktorandov.

Ústav lekárskej chémie

    Pracovisko v súčasnosti nemá doktorandov.

Ústav biochémie

    Pracovisko v súčasnosti nemá doktorandov.

Ústav biofyziky

  • Mgr. Katarína Želonková