Loading...

CEEPUS

Termíny podávania žiadostí - CEEPUS

Termíny pre študentov a doktorandov na podávania žiadosti o štipendium CEEPUS v rámci schválených sietí programu na akademický rok 2019/2020:

  • žiadosti na zimný semester 2019/2020 sa podávajú elektronicky do 15.06.2019,
  • žiadosti na letný semester 2019/2020 sa podávajú do 31.10.2019,
  • iadosti do programu „freemover“ sa podávajú do 30.11.2019 (len na letný semester).

V prípade záujmu sa kontaktujte s Referát pre mobility.