Loading...

CEEPUS

Charakteristika

CEEPUS je stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdium. V súčasnosti sa aktívne realizuje v Albánsku, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinsku a Rakúsku. Minimálna dĺžka pobytu pre štipendistov je 1 mesiac až 1 semester, pre doktorandov a učiteľov je jeden mesiac.

CEEPUS podporuje akademickú mobilitu v strednej Európe a prispieva k európskej integrácii. Zdôrazňuje, že regionálne charakteristiky zamerané na komplexné programy a univerzitné siete sú určené pre študentov, absolventov a vysokoškolských učiteľov.

Úradným jazykom programu CEEPUS je angličtina. Cieľom programu je vytvoriť sieť univerzít v strednej Európe a implementovať mobilitu študentov, absolventov a učiteľov. Každá sieť pozostáva z najmenej troch univerzít z rôznych členských krajín CEEPUS.

Univerzity a vysoké školy musia byť akreditované vysokoškolské inštitúcie zmluvnej krajiny.

Kontakt - Referát pre medzinárodné programy:

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Hájovská Katarína, MVDr., PhD. +421908705527 katarina.hajovska@uvlf.sk -
Segurado Benito Mario +421917171108 mario.segurado@uvlf.sk -