Loading...

Výskumné centrá a laboratóriá

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

Vedúci laboratória Telefón E-mail Web
Bhide Ramesh Mangesh, doc. MVDr., PhD. +421915984604 mangesh.bhide@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Čomor Ľuboš, Mgr., PhD. - lubos.comor@uvlf.sk -
Kulkarni Amod, Mgr., PhD. - amod.kulkarni@uvlf.sk -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Bhide Katarína, RNDr., PhD. - katarina.bhide@uvlf.sk -