Loading...

Dokumenty

Inauguračné KONANIA

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zverejňuje údaje o inauguračných konaniach podľa § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov* a podľa § 1 ods. 14, § 2a vyhlášky Ministerstva školstva SR č 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov**.