Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Študijný odbor Veterinárna medicína  pre 2. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. Mikroorganizmy ako pôvodcovia ochorení prenosných zo zvierat na človeka. prof. MVDr. Ľ. Tkáčiková, PhD.
 2. Zoonózy – infekčné choroby spoločné pre zvieratá a ľudí. doc. MVDr. A. Ondrejková, PhD.
 3. Najčastejšie nákazlivé choroby domácich zvierat a ich prevencia. MVDr. Ľ. Korytár, PhD.
 4. Aktuálne choroby spôsobené parazitmi  prenášané na človeka – praktické ukážky diagnostiky, mikroskopické vyšetrenie vzoriek trusu, krvi a kože. doc. MVDr. A. Kočišová, PhD.
 5. Zdravé vemeno – zdravé mlieko. MVDr. V. Hisira, PhD.
 6. Ako pomôcť krívajúcim ovciam. prof. MVDr. P. Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
 7. Súčasnosť a perspektívy produkcie bravčového mäsa na Slovensku. prof. MVDr. P. Reichel, CSc., MVDr. J.  Novotný, PhD.

Letný semester

 1. Ochrana ľudí a zvierat pred parazitickými kliešťami, roztočmi, komármi, muchami, blchami a plošticami. doc. MVDr. A. Kočišová, PhD. 
 2. Poruchy správania psov a mačiek.  MVDr. T. Weissová, PhD.
 3. Základné klinické vyšetrenie psov a mačiek.  MVDr. T. Weissová, PhD.
 4. Starostlivosť o mláďatá na farme.  doc. MVDr. O. Nagy, PhD. Dip. ECBHM
 5. Najčastejšie ochorenia koní,  klinické vyšetrenie a praktické ukážky. prof. MVDr. I. Valocký, PhD.
 6. Využitie včelích produktov  pri liečbe ľudí a zvierat s praktickými ukážkami. doc. MVDr. J. Toporčák, PhD.
 7. Prehľad moderných diagnostických metód u zvierat v Univerzitnej veterinárnej nemocnici (RTG, USG a endoskopia). MVDr. M. Kožár, PhD. a MVDr. M. Figurová, PhD.

Študijný odbor Veterinárna medicína pre 3. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. Senzorický hodnotenie potravín spojené s degustáciou. doc. MVDr. P. Maľa, PhD.
 2. Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov. Posúdenie vybraných mliečnych výrobkov.  MVDr. J. Maľová, PhD.
 3. Tradičné produkty salašníctva (bryndza, oštiepok a hrudkový syr) – posudzovanie  kvality.               doc. MVDr. E. Dudríková, PhD.
 4. Technologické spracovanie mlieka na syry,  praktická ukážka v technologickej dielni. MVDr. B. Semjon, PhD.
 5. Povzbudzujúce pochutiny (káva, čaj, kakao) – kvalitatívne a senzorické  hodnotenie. doc. RNDr. M. Baranová, PhD.
 6. Výroba čokoládových cukroviniek a ich kvalitatívne  a senzorické posúdenie.MVDr. Z. Dičáková, PhD.
 7. Nečokoládové cukrovinky, ich výroba, kvalitatívne a senzorické  hodnotenie. MVDr. Z. Dičáková, PhD.

Letný semester

 1. Zabezpečenie bezpečnosti mäsa a posúdenie jeho čerstvosti. prof. MVDr. D. Máté, PhD.
 2. Spišské párky – klenot regiónu – praktická ukážka s degustáciou. prof. MVDr. P. Turek, PhD.
 3. Bezpečnosť a kvalita hydinového mäsa a vajec.  MVDr. P. Jevinová, PhD.
 4. Ryby a ich význam vo výžive ľudí.  doc. MVDr. Popelka, PhD.
 5. Bezpečnosť a kvalita medu, falšovanie medu a spôsoby jeho dôkazu. MVDr. B.  Koréneková, PhD.
 6. Prídavné látky v potravinách – nevyhnutnosť alebo zdravotné riziko? doc. MVDr. S. Marcinčák, PhD.
 7. Senzorické hodnotenie vína s praktickou ukážkou.doc. MVDr. S. Marcinčák, PhD.