Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Študijný odbor Farmácia pre 2. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. 13. 9. 2019 Úvod do farmácie – história a súčasnosť. Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
 2. 27. 9. 2019 Vieme akú vodu pijeme? Základná fyzikálna, chemická a mikrobiologická analýza vody spojená s praktickou ukážkou. MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.
 3. 11. 10. 2019 Naturálna medicína. MUDr. Štefan Košlík, CSc., doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 4. 25. 10. 2019 O pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín I. RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
 5. 15. 11. 2019 Využitie liečivých v minulosti a v súčasnosti na Zemplíne. Milada Ivanková
 6. 29. 11. 2019 Čaje, silice, aromatické vody a sirupy I. PharmDr. Slavomír Kurhajec
 7. 13. 12. 2019 Lekáreň, jej sortiment a interakcie medzi liekmi. PharmDr. Monika Fedorová, PhD., Mgr. Radoslav Suchovič

Letný semester

 1. 17. 1. 2020 Významné netradičné druhy liečivých rastlín. Ing. Gregorek, PhD.
 2. 31. 1. 2020 Poruchy zmyslov u človeka - príznaky, prevencia, diagnostika a terapia s praktickými ukážkami. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., MVDr. Renáta Szabóová, PhD., MVDr. Zuzana Maková, PhD.
 3. 14. 2. 2020 Lekárenská starostlivosť a spôsoby vyhľadávania informácií o liekoch. PharmDr. Monika Fedorová, PhD., Mgr. Radoslav Suchovič
 4. 28. 2. 2020 Farmaceuticky významné druhy liečivých rastlín I. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 5. 13. 3. 2020 Farmaceuticky významné druhy liečivých rastlín II. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 6. 27. 3. 2020 Príprava a využitie kapsúl vo farmácií. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
 7. 17. 4. 2020 Mikromycéty okolo nás, ich vplyv na zdravie ľudí a možností ich eliminácie. Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.

Študijný odbor Farmácia pre 3. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. 6.9.2019 Základy toxikológie. Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
 2. 6.12.2019 Medzi chémiou a alchýmiou. RNDR. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD., RNDr. Anna Uhrínová, PhD.
 3. 22.11.2019 Produkcia liečivých rastlín II. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 4. 8.11.2019 Produkcia liečivých rastlín I. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 5. 18. 10. 2019 Diabetes mellitus – prevencia, terapia, komplikácie. Kontrola glukózy v krvi. RNDr. Mária Kolesárová, PhD., Mgr. Radoslav Suchovič
 6. 4.10. 2019 Praktické cvičenie v Záhrade liečivých rastlín UVLF v Košiciach. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 7. 20. 9. 2019 Jedovaté rastliny. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Letný semester

 1. 10. 1. 2020 Výroba tradičných ľudových liečivých extraktov zo starých receptov Zemplína. Milada Ivanková, MUDr. Štefan Košlík, CSc.
 2. 24. 1. 2020 Hypertenzia – prevencia a terapia, správne meranie a kontrola krvného tlaku s praktickými ukážkami. RNDr. Hedviga Košuthová, PhD., MVDr. Elena Piešová, PhD.
 3. 7. 2. 2020 Mikrobiálna kontaminácia vzduchu v nemocničnom prostredí. MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.
 4. 21. 2. 2020 Čaje, silice, aromatické vody a sirupy II. PharmDr. Slavomír Kurhajec.
 5. 6. 3. 2020 O pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín II. RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
 6. 20. 3. 2020 Bolesť a reumatoidná artritída – možnosti terapie. RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
 7. 3. 4. 2020 Exkurzia Botanická záhrada UPJŠ. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.