Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Aktuality

Prihlasovanie na Univerzitu tretieho veku v AR 2020/2021 je otvorené!

Prihlasovanie na študijné odbory Veterinárna medicína a Farmácia je možné ihneď na adrese: 

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 v Košiciach

alebo elektronicky na: utv@tuke.sk

Poplatok za zápisné zatiaľ neuhrádzajte. Na zaplatenie budete vyzvaní.

Zápisy na AR 2020/2021 budú prebiehať na 1. prednáške podľa harmonogramu.

Prihláška na UTV