Loading...

Tlačové správy

Univerzitná veterinárna nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť

10.02.2020
Univerzitná veterinárna nemocnica je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (MediPark Košice), ktorého vznik podporila Európska únia z Operačného programu Výskum a vývoj cez prioritnú os Podpora výskumu a vývoja. Hlavným…

Pani prezidentka Zuzana Čaputová nadšená z návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice

07.02.2020
Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v piatok 7. februára 2020 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na stretnutí s vedením univerzity jej rektorka Jana Mojžišová predstavila jedinú vysokú školu, ktorá na Slovensku…

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie otvorí dvere záujemcom o štúdium

21.01.2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pripravila na stredu 22. januára 2020 Deň otvorených dverí. Je určený pre záujemcov o štúdium, ale aj pre ďalších návštevníkov, ktorých zaujíma fungovanie jedinej vysokej školy…

V DEŇ 70. VÝROČIA ODHALILI GALÉRIU REKTOROV UVLF

16.12.2019
Presne pred 70. rokmi bola zákonom č. 1/1950 Sb. n. SNR zo dňa 16. decembra 1949 zriadená Vysoká škola veterinárska v Košiciach, dnešná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Zákon mal účinnosť od študijného roku 1949/1950 a legislatívne…

Veterinárny anatóm svetového mena Popesko má bustu v areáli UVLF

10.12.2019
V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v utorok 10. decembra 2019 o 12. hodine slávnostne odhalili bustu svetovo uznávaného veterinárneho anatóma profesora Petra Popeska, ktorého trojdielny Atlas topografickej…

Laboratórium hygieny a technológie mlieka je otvorené

09.12.2019
Nové laboratórium hygieny a technológie mlieka otvorili v pondelok 9. decembra 2019 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je súčasťou ústavu hygieny a technológie mlieka, ktorý pôsobí na katedre hygieny a technológie…

Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu o Združení

02.12.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a…

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

22.11.2019
Dvojdňový seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu bol 14. a 15.novembra 2019 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Už 14. ročník podujatia priniesol spolu 33 prednášok z 38 publikovaných príspevkov. O najviac…

UVLF sa v utorok na okamih vráti späť v čase

18.11.2019
Späť v čase sa v utorok 19. novembra napoludnie vrátia študenti a zamestnanci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podujatie s týmto názvom v centrálnej zóne univerzitného areálu pri bronzovej soche koňa Arda chce priblížiť…

Jazdci na koňoch pozdravili Košice - Hubertova jazda 2019

24.10.2019
Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny prináša každý rok slávnostná Hubertova jazda. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach spolu s Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF ju zorganizovala vo štvrtok 24. októbra 2019. Hubertova jazda…

Psovi treba stratenú úlohu nahradiť dostatkom pohybu a činnosti

18.10.2019
Už 30. ročník pretekov o Pohár rektorky v športovej kynológii so zadávaním skúšky organizujú študenti Kynologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Preteky sa budú konať v sobotu 19. októbra 2019 od 8. hodiny v…

Košické univerzity a akadémia vytvorili vedecký klaster

01.10.2019
Vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti, a kultúry spoločnosti, je…

Veterinári na Európskej noci výskumníkov

26.09.2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v piatok 27. septembra 2019 zúčastní na 13. ročníku festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Pedagógovia, študenti s vedeckí pracovníci sa s návštevníkmi festivalu v Košiciach stretnú…

EUROVENOM 2019 o plazoch zo všetkých strán

26.09.2019
Prvú komplexnú konferenciu zameranú na herpetológiu, vedu zaoberajúcu sa štúdiom plazov, organizuje 27. a 28. septembra 2019 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) ako súčasť podujatí k 70. výročiu svojho založenia. …

Osobnosti pozdravili univerzitu

20.09.2019
Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach k 70. výročiu jej založenia, ktoré sa konalo v pondelok 16. septembra, pozdravili jej zamestnancov, absolventov, študentov i priaznivcov viaceré…

Výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie bude v Košiciach

19.09.2019
Výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie (Visegrad University Association – VUA) sa uskutoční v Košiciach 19. - 20. septembra 2019 v rámci osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v…

O zložení potravín a potravinových surovín bez nezmyslov a poloprávd

18.09.2019
Vieme čo jeme? Túto otázku nám kladú médiá tak intenzívne, že do nášho vedomia sa denne dostáva obrovské množstvo informácií aj dezinformácií o potrave. Hnedý cukor je zdravší, morská soľ kvalitnejšia, energetické nápoje zaručene povzbudia.…

Konferencia o prepojení školy, vedy a praxe reaguje aj na aktuálne témy vo veterinárnej medicíne a farmácii

17.09.2019
Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa dnes začala medzinárodná odborná konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX, ktorá je súčasťou série podujatí pri príležitosti osláv 70. výročia založenia jedinej vysokej školy svojho…

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si pripomína 70. výročie vzniku

16.09.2019
Slávnostným zasadnutím akademickej obce si v pondelok 16. septembra pripomína Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 70. výročie svojho vzniku. V košickom Dome umenia sa pri tejto príležitosti stretli predstavitelia…

Otvárame Centrum klinických zručností na UVLF v Košiciach

09.04.2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) vybudovala nové samostatné pracovisko s názvom Centrum klinických zručností (CKZ). Jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 12. apríla 2018 v aule univerzity o 11.00 hod.…