Loading...

Oznamy

RVPS Nové Zámky - ŠP VVL, HP

26.06.2020   Kariéra

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST
na služobnom úrade Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky

Ponúkame voľné pracovné miesta na pozície:

INŠPEKTOR ODDELENIA ZDRAVIA ZVIERAT, REFERÁT ZDRAVIA, OCHRANY ZVIERAT A VETERINÁRNEJ FARMÁCIE – stála štátna služba
INŠPEKTOR ODDELENIA ZDRAVIA ZVIERAT, REFERÁT ZDRAVIA, OCHRANY ZVIERAT A VETERINÁRNEJ FARMÁCIE – stála štátna služba
INŠPEKTOR ODDELENIA ZDRAVIA ZVIERAT, REFERÁT HYGIENY KRMÍV A EKOLÓGIE – dočasná štátna služba,  zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Predpoklady na miesto inšpektora oddelenia zdravia zvierat:
Bezúhonnosť
Vzdelanie: Vysoká škola druhého stupňa
Študijný odbor: Všeobecné veterinárne lekárstvo
Vodičský preukaz skupiny B

VEDÚCI/A ODDELENIA ZDRAVIA ZVIERAT - stála štátna služba

Predpoklady na miesto vedúceho oddelenia zdravia zvierat:
Bezúhonnosť
Vzdelanie: Vysoká škola druhého stupňa
Študijný odbor: Všeobecné veterinárne lekárstvo
Odborná prax 3 roky
Atestácia I. stupňa, alebo  začatie I. atestácie do 2 rokov od nástupu
Vodičský preukaz skupiny B

Ponúkané výhody:
Platové ohodnotenie podľa zákona o štátnej službe
Osobný príplatok
Príplatok za služobnú prax
Príplatok za vedenie služobného automobilu
Stravné lístky
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) vo výške 2% z hrubého platu
ožnosť ubytovania!

Bližšie informácie:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
Komjatická 65 
940 89 Nové Zámky 

tel. č.: 035/6428309, 035/6428311, 0917 249 166,
e-mail: Riaditel.NZ@svps.sk