Loading...

Oznamy

ŠVPS SR, RVPS - ŠP VVL, HP

25.06.2020   Kariéra

Ponuka pracovných miest pre absolventov študijných programov Všeobecné veterinárske lekárstvo a Hygiena potravín

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Odborné požiadavky pre záujemcov pracovať v štruktúrach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:

Vzdelanie: vysokoškolské, veterinárny lekár, absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo iných veterinárnych univerzít v zahraničí.
Odborné zameranie: zdravie zvierat, welfare zvierat, hygiena potravín, farmácia, medzinárodný obchod so zvieratami a potravinami, laboratórna diagnostika, prípadne iné oblasti.
Cudzí jazyk: ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka
Informačné technológie: excel, word, power point, outlook

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš

Referát potravinového dozoru a hygieny potravín – živočíšne komodity – 2 pracovné miesta.
Referát zdravia a ochrany zvierat (epizootológ) – 1 pracovné miesto.

Vzdelanie: vysokoškolské, veterinárny lekár, absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo iných veterinárnych univerzít v zahraničí.
Informačné technológie: excel, word, power point, outlook

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice

Referát potravinového dozoru a hygieny potravín – živočíšne komodity.

Vzdelanie: vysokoškolské, veterinárny lekár, absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo iných veterinárnych univerzít v zahraničí.
Informačné technológie: excel, word, power point, outlook

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany

Referát potravinového dozoru a hygieny potravín – živočíšne komodity.

Vzdelanie: vysokoškolské, veterinárny lekár, absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo iných veterinárnych univerzít v zahraničí.
Informačné technológie: excel, word, power point, outlook

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica

Referát potravinového dozoru a hygieny potravín – živočíšne komodity.
Inšpektor zdravia a ochrany zvierat

Vzdelanie: vysokoškolské, veterinárny lekár, absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo iných veterinárnych univerzít v zahraničí.
Informačné technológie: excel, word, power point, outlook