Loading...

Oznamy

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR ponúka možnosť zapojiť sa do Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie.

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny. Umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednášanie po dobu 3 – 6 mesiacov. Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 14. októbra 2020.

Komisia hľadá uchádzačov, ktorí:

 • sa chcú zamerať na výskum či prednášanie
 • prispejú k vzájomnému porozumeniu medzi USA a SR
 • svojim projektom umožnia rozvoj a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami
 • chcú získať impulzy a stimuly na ďalší odborný a kariérny rast
 • doteraz nemajú / majú minimálne  profesionálne a akademické skúsenosti v USA

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

 • ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent
 • výborná znalosť angličtiny
 • overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti
 • slovenské občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku
 • primárne pôsobia na slovenskej inštitúcii
 • pozývací list z hosťovskej inštitúcie v USA

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, základné zdravotné poistenie a spiatočnú letenku.

Prihláška sa podáva online a spolu s podrobnejšími informáciami ju nájdete na tejto webovej stránke

Viac informácií získate na adrese dasa@fulbright.sk alebo na stránke komisie