Loading...

Oznamy

RVPS Topoľčany - ŠP VVL, HP

29.05.2020   Kariéra

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany, Dr.Adámiho 17, 95501 Topoľčany

prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :

1. Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor zdravia zvierat na úseku pohody zvierat
Organizačný útvar: oddelenie zdravia zvierat
Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť v zmysle platnej legislatívy a pokynov ŠVPS SR na oddelení zdravia zvierat, veterinárna certifikácia
Platové podmienky: podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
Kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

2. Obsadzovaná funkcia: odborný radca - oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Organizačný útvar: oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť v zmysle zmysle platnej legislatívy a pokynov ŠVPS SR na oddelení potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Platové podmienky: podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
Kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor odbor hygieny potravín alebo všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Možnosť poskytnúť ubytovanie

V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na adrese:
RVPS Topoľčany,
Dr. Adámiho 17, 95501 Topoľčany

e-mail: Riaditel.TO@svps.sk
Tel: 0903955571, 0385322536