Loading...

Oznamy

Štátne skúšky - video návody pre učiteľov

11.05.2020   Oznamy zamestnancom

Tieto video návody ukazujú postup inštalácie aplikácie Microsoft Teams na počítače s operačným systémom Windows a mac OS (Apple), realizáciu základných nastavení aplikácie Microsoft Teams a odtestovanie spojenia pomocou skúšobného hovoru a postup akým budú učitelia volaní na štátne skúšky v prípade, že budú online.

Učitelia sa do aplikácie Microsoft Teams prihlasujú univerzitným účtom v tvare meno.priezvisko@uvlf.sk s heslom, ktoré využívajú v rámci domény UVLF (napr. na prihlásenie do počítača či prihlásenie do emailu). V prípade používania aplikácie Microsoft Teams z počítača prihláseného do domény UVLF sa aplikácia prihlási automaticky na účet používateľa prihládeného na danom počítači.

Microsoft Teams - inštalácia, skúšobný hovor a priebeh štátnej skúšky (Windows)
Microsoft Teams - inštalácia, skúšobný hovor a priebeh štátnej skúšky (mac OS)

Microsoft Teams si viete stiahnuť tu.