Loading...

Oznamy

Zrušenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Vážená akademická obec,

oznamujem Vám, že rektorka UVLF v Košiciach svojim rozhodnutím zrušila udelenie rektorského voľna všetkým študentom UVLF v Košiciach v dňoch 9. apríla a 12. apríla 2020, nakoľko dôvod na udelenie tohto voľna už nie je aktuálny.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka