Loading...

Oznamy

Ján Hovorka sa narodil pred 106 rokmi

10.02.2020   Neprehliadnite

Pred 106 rokmi, 9. februára 1914, sa vo Zvolene narodil zakladateľ slovenskej parazitológie, prvý rektor Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, profesor a vedúci katedry parazitológie, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Helmintologického ústavu SAV v Košiciach, nositeľ Národnej ceny SR a Štátnej ceny ČSSR, jeden z popredných česko-slovenských vedcov v oblasti biologických vied, akademik SAV a ČSAV, DrSc. a Dr. h. c. Ján Hovorka.

Po maturite sa zapísal na Vysokú školu zverolekársku v Brne, kde bol v roku 1939 promovaný na doktora veterinárnej medicíny. Nastúpil na základnú vojenskú službu do Pardubíc, po rozdelení republiky bol odvelený do Bratislavy na ministerstvo národnej obrany, kde sa podieľal na zabezpečovaní prípravy veterinárnych lekárov –  dôstojníkov v zálohe. V roku 1942 začal prednášať veterinárske disciplíny na  Slovenskej vysokej škole technickej v odbore poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva, kde založil ústav anatómie a fyziológie zvierat.

Dňa 19. júla 1949 výnosom Povereníctva školstva bol ustanovený Prípravný výbor pre založenie Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach a za jeho predsedu bol menovaný prof. Hovorka. Bola to najmä jeho zásluha, že už  5. októbra 1949 začala výučba jeho prednáškou z biológie a bola to jeho osobnosť, ktorá z funkcie povereného rektora zapálila u študentov, zamestnancov a učiteľov nadšenie prekonať všetky prekážky spojené s budovaním školy.

Vládnym nariadením z roku 1952 bola zrušená samostatnosť oboch vysokých škôl veterinárskych v Košiciach aj v Brne a ako fakulty boli pripojené k vysokým školám poľnohospodárskym v Nitre a v Brne. Profesor Hovorka nebol menovaný za dekana, i keď bol v tom čase jediným vyšším učiteľom na škole. V prvých mesiacoch roka 1953 prešiel ako interný pracovník do formujúcej sa Slovenskej akadémie vied za riaditeľa helmintologického laboratória. O dva roky neskôr sa stal riaditeľom Helmintologického ústavu SAV v Košiciach.

Tu nájdete viac informácií o histórii UVLF, ktorú od počiatkov výrazne ovplyvnil Ján Hovorka.