Loading...

Oznamy

Deň otvorených dverí prilákal záujemcov o štúdium

24.01.2020   Neprehliadnite

Okolo štyristo záujemcov o štúdium sa zúčastnilo v stredu 22. januára 2020 Dňa otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Univerzita ho pripravil a pre záujemcov o štúdium, ale aj pre ďalších návštevníkov, ktorých zaujíma fungovanie jedinej vysokej školy poskytujúcej veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednej z dvoch, ktoré sa venujú vzdelávaniu vo farmaceutickom odvetví.

Záujemcovia o jednotlivé študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a bezpečnosť krmív a potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii boli pripravené prehliadky jednotlivých klinických pracovísk, ústavov, cvičební i nemocnice. Všetkých stredoškolákov aj ich rodičov zaujalo aj vystúpenie kynologických klubov a prezentácia Aqua – Terra klubu. 

Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Prax získavajú študenti v Centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Škola má vlastné študentské domovy, bohatá je aj ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Prihlášky na prvý a spojený prvý a druhý stupeň štúdia na UVLF sa podávajú do 15. marca 2020, v prípade druhého stupňa vysokoškolského štúdia je termín do 31. mája 2020. Prijímacie konanie sa uskutoční 1. – 5. júna 2020, náhradný termín je 8. júna 2020. Pre študijné programy 1. a 2. stupňa je prijímanie bez prijímacích skúšok. Pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa robia uchádzači test z profilových predmetov biológia a chémia. Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie.

Tiu nájdete fotogalériu z Dňa otvorených dverí UVLF 2020.