Loading...

Oznamy

Doplňujúce voľby do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

11.11.2019   Oznamy zamestnancom

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024

Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie,

dňa 22. 11. 2019 (piatok) v čase od 9:00 do 12:00 hod. sa v posluchárni P-6 (Ústav hygieny a technológie mäsa) UVLF v Košiciach budú konať doplňujúce voľby za člena Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach pre funkciu riadenia športovej činnosti na obdobie rokov 2019-2024.

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
predsedníčka volebnej komisie