Loading...

Oznamy

Univerzity a hokejový klub budú spolupracovať

Memorandum o spolupráci podpísali predstavitelia troch košických univerzít a hokejového klubu HC Košice v pondelok 28. októbra. Jeho hlavným cieľom je spoločne rozvíjať partnerské vzťahy. Za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie memorandum podpísal prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko, za Univerzitu P. J. Šafárika rektor Pavol Sovák, za Technickú univerzitu Košice prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Jaroslav Porubän a za študentov všetkých troch univerzít Jakub Palša. Signatárom dokumentu za hokejový klub HC Košice boli jeho prezident Július Lang a výkonný riaditeľ Norbert Koch.

Hokejový klub HC Košice sa v novej sezóne snaží orientovať svoje aktivity viac smerom k verejnosti a transformovať sa na komunitný klub, spolupracujúci s mestom, regiónom, školami a ďalšími verejnými inštitúciami.  Spoločnou aktivitou signatárov memoranda bude 19. novembra 2019 hokejový zápas domáceho mužstva a MHK 32 Liptovský Mikuláš, ktorého súčasťou budú interaktívne vstupy venované študentom a oslavám Dňa študentstva. Poslucháči košických univerzít budú mať na tento zápas zvýhodnený vstup.

Ďalšie spoločné aktivity načrtáva memorandum pri spoločných projektoch a aktivitách, ktoré zohľadňujú možnosti každého z partnerov najmä pri propagácii aktivít hokejového klubu, pri podpore projektov umožňujúcich využitie poznatkov študentov univerzít v projektoch rozvíjajúcich fungovanie hokejového klubu HC Košice, ale aj zvýhodnenie študentov univerzít vo vzťahu k organizovaným športovým podujatiam. Možnosti propagácie spolupráce ponúka aj účasť hokejistov na podujatiach univerzít a vzájomná podpora aktivít.  

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke hokejového klubu HC Košice i na stránke slovenského hokeja