Loading...

Oznamy

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 25. októbra 2019 sa v Pavilóne morfologických disciplín uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia – DF, bezpečnosť krmív a potravín - DF a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii – DF.

Účasť všetkých prvákov je povinná!

Rozdelenie študentov na imatrikuláciu:
      
8,30 h.     študijný program VVL, HP
    10,30 h.     študijný program F, BKaP, K, CanHip
    12,30 h.     zahraniční študenti

Študenti prvých ročníkov sa dostavia do Pavilónu morfologických disciplín vždy pol hodiny pred začatím slávnostného aktu.

Imatrikulácie sa nezúčastňujú študenti, ktorí už raz boli imatrikulovaní v tom istom alebo v inom študijnom programe na UVLF v Košiciach alebo študenti, ktorí boli po uznaní skúšok zaradení do vyšších ročníkov.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie