Loading...

Oznamy

ÚŠKVBL Nitra - ŠP VVL, HP, Farmácia

04.10.2019   Kariéra

Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Druh štátnej služby: Stála štátna služba
Funkcia: odborný radca – inšpektor
Organizačné začlenenie: Odbor inšpekcie
Náplň práce :

  • Veterinárny dozor a inšpekčná činnosť v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zákona č. 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti.
  • Vykonávanie inšpekcií u veľkodistribútorov veterinárnych liekov.
  • ontrola dodržiavania správnej veľkodistribučnej praxe pri zaobchádzaní s veterinárnymi liekmi.

Požiadavky na zamestnanca: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore veterinárna medicína, farmaceut, chémia
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – pokročilý
Vodičský preukaz: skupina B

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Miklóšiková
Kontakt :  037/6933514, 037/6933511
Mail :  uskvbl@uskvbl.sk, miklosikova@uskvbl.sk