Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Oslavy 70. výročia založenia univerzity

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni

16. 09. 2019 a 17. 09. 2019 od 15:00 hod.

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania osláv 70. výročia založenia našej univerzity.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka