Loading...

Oznamy

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

18.06.2019   Oznamy zamestnancom

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 3. júla 2019 o 9.00 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Anny Ondrejkovej, PhD. v študijnom odbore 6. 3. 7. infekčné a parazitárne choroby zvierat na tému: Antirabické vakcíny - súčasnosť a perspektívy.

Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr. Anny Ondrejkovej, PhD. v študijnom odbore 6. 3. 7. infekčné a parazitárne choroby zvierat sa uskutoční dňa 3. júla 2019 o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti Rektorátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú inauguračnú prednášku.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka