Loading...

Oznamy

RVPS Šaľa - ŠP VVL, HP

16.04.2019   Kariéra

Služobný úrad
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa
Školská 5
927 01 Šaľa

1./ Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – zastupovanie št. zam. vo verejnej funkcii
Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
Hlavné úlohy: Inšpekčná činnosť v zmysle pokynov ŠVPS SR na referáte hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie; odber vzoriek; veterinárna certifikácia
Platové podmienky podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor hygieny potravín alebo odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

2./ Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín
Hlavné úlohy: Veterinárno-hygienický dozor na bitúnku, vyšetrovanie mäsa na trichinely, kontrola v prevádzkarňach spracovateľov mäsa, potravinový dozor v maloobchodnej sieti.
Platové podmienky podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor hygieny potravín alebo odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

3./ Druh štátnej služby: štátna služba - zastupovanie št. zam. počas MD
Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín
Hlavné úlohy: Veterinárno-hygienický dozor na bitúnku, vyšetrovanie mäsa na trichinely, kontrola v prevádzkarňach spracovateľov mäsa, potravinový dozor v maloobchodnej sieti.
Platové podmienky podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor hygieny potravín alebo odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Kontakt: 031 770 21 70, 0907 744 118