Loading...

Oznamy

Prechod na dištančnú formu výučby

Všetkým študentom UVLF v Košiciach,

oznamujeme všetkým študentom, že od 13. 10. 2020 sa prechádza na dištančnú formu výučby vo všetkých študijných programoch a formách štúdia, s výnimkou študentov 6. ročníka ŠP VVL a GVM (predmet Choroby prežúvavcov, garant Prof. Mudroň), ktorí sa budú riadiť pokynmi garanta predmetu.

Toto nariadenie je platné do odvolania, minimálne do 02. 11. 2020.

Študenti s trvalým pobytom v SR, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, počas dištančnej formy štúdia sú povinní dočasne opustiť študentské domovy.

Ďalšie informácie budú súčasťou príkazu rektorky č. 11/2020.