Loading...

Oznamy

Informácia pre študentov ubytovaných v Študentskom domove UVLF v Košiciach

 1. Každý študent študujúci v slovenskom a anglickom jazyku je povinný v deň ubytovania v Študentských domovoch UVLF predložiť čestné vyhlásenie nie staršie ako 3 dni (príloha č. 3 príkazu rektorky č. 9/2020). Čestné vyhlásenie študent predkladá pri každom opakovanom príchode na územie SR zo zahraničia.
 2. Študenti, ktorí majú príznaky na ochorenie COVID-19 alebo majú povinnosť zotrvať v karanténe, alebo boli v kontakte s osobou podozrivou na ochorenie COVID-19, resp. u ktorej bolo potvrdené toto ochorenie, necestujú na ubytovanie v ŠD. Z domácej izolácie študent pricestuje na ŠD až keď sa vie preukázať negatívnym výsledkom PCR testu.
 3. Študenti sú povinní nosiť vo vnútorných priestoroch internátu rúško, v izbe na ktorej sú študenti ubytovaní nosenie rúšok nie je povinné.
 4. Študenti sú povinní dezinfikovať si ruky pri príchode a odchode z internátu. Dezinfekčný stojan sa nachádza:
  • pred turniketmi v ŠD11 a ŠD13,
  • pred vstupom do jedálne v ŠD11,
  • v každej spoločnej toalete na chodbe internátu.
 5. Návštevy študentov na internáte sú zakázané do odvolania.
 6. Ubytovaným študentom odporúčame, aby minimalizovali cestovanie zo ŠD domov, či inde v priebehu akademického roku 2020/2021 do odvolania.
 7. V umyvárňach na poschodiach internátu študenti po umytí a dezinfekcií rúk použijú vlastný uterák alebo jednorazovú utierku.
 8. V spoločných priestoroch toaliet na prízemí v ŠD11 a ŠD13 a pri umývadlách pred jedálňou v ŠD11 sú k dispozícii jednorazové papierové utierky.
 9. Študentom sa odporúča, aby:
  • pravidelne upratovali izby, na ktorých sú ubytovaní,
  • často a intenzívne vetrali všetky miestnosti kde sa zdržiavajú,
  • dbali na hygienické opatrenia,
  • dodržiavali odstup medzi študentmi 2 m.
 10. Inštrukcie ako má študent v ŠD postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19:
  1. pri výskyte podozrenia na ochorenie COVID-19 sprevádzaného typickými príznakmi, študent kontaktuje:
   • svojho lekára
   • alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR v Košiciach (kontakty na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach sú + 421 918 389 841, + 421 910 747 531, + 421 902 187 390 a koronavirus@ruvzke.sk alebo epi@ruvzke.sk) v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 14.00 hod.
   • alebo po pracovnej dobe záchrannú službu na telefónnom čísle 155
   • a vedenie ŠD Mgr. Jaroslava Hochmanna e-mailom na jaroslav.hochmann@uvlf.sk
  2. ak lekár alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdí podozrenie na ochorenie COVID-19, odporučí karanténu alebo nariadi PCR testovanie, študent:
   • postupuje podľa pokynov lekára a/alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva
   • kontaktuje oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia UVLF Ing. Evu Ráczovú e-mailom na eva.raczova@uvlf.sk
   • oznámi službu konajúcemu zamestnancovi VO túto skutočnosť a bude umiestnený v izolačnej izbe na ŠD13
 11. Nedodržiavanie epidemiologických opatrení a odporúčaní študentmi, môže v rámci sankcií viesť k vylúčeniu študenta z ubytovania v ŠD.

Odpovede na otázky súvisiace s COVID-19 získa študent na: www.korona.gov.sk

V Košiciach 28.8.2020