Loading...

Oznamy

Video návody pre učiteľov - prednášky cez MS Teams

20.09.2020   Oznamy zamestnancom

Výučba v 6. roku štúdia v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku začína 2. 9. 2020 prednáškami výhradne dištančnou formou do 11. 9. 2020. Následná bloková výučba bude prebiehať prezenčnou formou podľa harmonogramu. Prednášky je možné realizovať cez aplikáciu MS Teams:
Video návod pre učiteľov - ako si nainštalovať MS Teams
 Video návod pre učiteľov - prednáška cez MS Teams