Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

07.09.2020   Oznamy zamestnancom

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 8. septembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Ivety Maskaľovej, PhD., z Katedry výživy a chovu zvierat, na tému: Princípy fázovej výživy a tvorby produkčného zdravia dojníc.

Obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného konania a inauguračného konania výživa zvierat a dietetika na tému: Kontrola a riadenie výživy, produkcie a zdravia dojníc na farme sa uskutoční 8. septembra 2020 o 15.00 hod. v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce. MS Teams Live Stream