Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Levkut, PhD.

07.09.2020   Oznamy zamestnancom

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. septembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Martina Levkuta, PhD., z Katedry morfologických disciplín, na tému: Patologické zmeny v gastrointestinálnom trakte hydiny po vstupe patogéna.

Obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného konania a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyziológia na tému: Imunomodulačné a morfologické zmeny v tráviacom trakte pri infekciách hydiny sa uskutoční 7. septembra 2020 o 15.00 hod. v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce. MS Teams Live Stream