Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu. V náročných podmienkach odvádzajú špičkovú prácu, ktorá…

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 11.01.2021 do 24.01.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.
Pokojné Vianoce a zdravý nový rok 2021

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. vo sviatočnom príhovore želá všetkým zamestnancom i študentom pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2021.  

Veterinárna nemocnica v nepretržitom no obmedzenom režime

Od pondelka 21. decembra 2020 do pondelka 11. januára 2021 bude Univerzitná veterinárna nemocnica v Košiciach pracovať v obmedzenom sviatočnom režime. Všetky plánované operačné výkony sa budú realizovať až po 11. januári budúceho roka. Klinika…


Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín, pracovisko patologická anatómia oznamuje, že v čase od 21. 12. 2020 do 08.01.2021 nebude prijímať ani vyhodnocovať vzorky na cytologické ani histologické vyšetrenia. Príjem tiel uhynutých zvierat bude …

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 21.12.2020 do 11.01.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam Kliniky koní

Počas vianočných sviatkov bude Klinika koní z objektívnych dôvodov pracovať v obmedzenom režime. Klinika koní bude prijímať nových akútnych pacientov po konzultácii so službukonajúcim veterinárnym lekárom.

Usmernenie k ďalšiemu priebehu výučby v mesiacoch december 2020 – január 2021

POKYNY k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasný vývoj ohľadne infekcie COVID-19 v Slovenskej republike a na UVLF v Košiciach, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia, by sme Vás chceli touto cestou informovať o…

Vyhlásenie odborárov troch košických univerzít ku vzniku novej alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov

Rada Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Technickej univerzity Košice (TUKE), Rada  Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF)…

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať…


Klinika malých zvierat od soboty v riadnom režime

Klinika malých zvierat v košickej Univerzitnej veterinárnej nemocnici bude od soboty 14. novembra 2020 fungovať v obvyklom nepretržitom víkendovom pohotovostnom režime. Klienti sa aj naďalej na vyšetrenia musia objednávať telefonicky.…

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Parazitologické vyšetrenia sa od 10.11. do 18.11.2020 nebudú vykonávať. Ďakujeme za pochopenie.


Klinika malých zvierat s obmedzením, cez víkend úplne uzavretá!

Klinika malých zvierat v košickej Univerzitnej veterinárnej nemocnici bude v sobotu 7. novembra 2020 a v nedeľu 8. novembra 2020 úplne uzavretá. Klinika v tomto čase nebude poskytovať žiadne služby. Univerzitná veterinárna nemocnica je…