Loading...

Oznamy

Neprehliadnite


Podporte Neinvestičný fond UVLF v Košiciach 2% z daní za rok 2018.

Postup na poukázanie 2% z dane zamestnanca Tlačivo 2% z dane za rok 2018 Informácia pre partnerov

Vyhlásenie súťaže na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch pre farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. Jej vznik sa datuje do decembra 1949 pod…
Návšteva Dr. Roeeho Gutmana na UVLF v Košiciach

V dňoch 28.-29. novembra 2018 UVLF v Košiciach privítala na svojej akademickej pôde zástupcu Tel-Hai College v Izraeli, Dr. Roeeho Gutmana. Dr. Gutman je vedúcim Katedry živočíšnych vedy na Tel-Hai College a výskumníkom v oblasti energetickej…

Zástupca Tel-Hai College na UVLF v Košiciach

V dňoch 28.-29. novembra 2018 navštívi UVLF v Košiciach Dr. Roee Gutman z Tel-Hai College v Izraeli. Dr. Gutman je výskumníkom v oblasti energetickej homeostázy - obezity, fyziológie zvieraťa a človeka, cirkadiánnej fyziológie a správania sa…


Pozvánka na stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva našu univerzitu navštívi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pán prezident by sa rád stretol so študentmi i zamestnancami v aule univerzity v pondelok 12. 11. 2018 od 14.00 na diskusiu…

Výsledok voľby kandidáta na rektora

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5 Akademický senát UVLF v Košiciach o…

Pozvánka na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 a ich programov

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 - 2023 zverejňuje: Listinu kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Program Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., kandidátky…

Prezentácia programov kandidátov na funkciu rektora UVLF.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Usmernenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UVLF na funkčné obdobie 2019-2023

09.10.2018   Neprehliadnite
USMERNENIE volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach v zmysle Zákona NR SR č.…

Vyhodnotenie výberového konania na obsadenie postdoktorandských pracovných miest na UVLF pre roky 2018-2020

Na výzvu vyhlásenú rektorkou UVLF v Košiciach na obsadenie postdoktorandských  pracovných  miest na UVLF v Košiciach, zverejnenú na webovom sídle a výveske UVLF v Košiciach dňa: 28. 8. 2018 boli v lehote doručené 3 žiadosti. Podmienky výzvy…

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísala dekrét Magna Charta Universitatum

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že sa dňa 18. septembra 2018 oficiálne stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum. Na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta,…


Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2018/2019

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu č. 59 – Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický…

Stanovisko majiteľa koňa k liečbe na Klinike koní UVLF v Košiciach

Majúc na mysli konzekvencie medializácie prípadu liečby mojej kobyly, popísané v periodikách Šarm a Korzár, by som rád k veci poskytol zásadné stanovisko ako majiteľ pacienta. Liečbu oka vrátane operačných zákrokov  a hospitalizáciu na Klinike…