Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Situácia na univerzite je zatiaľ pokojná

28.09.2020   Neprehliadnite
Po prvom týždni zimného semestra na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je v súvislosti so šírením koronavírusu zatiaľ pokojná situácia. Výučba sa začala od 21. septembra 2020 podľa schváleného rozvrhu. Štúdium sa…

Výzva na obsadenie pracovných miest – postdoktorandov na projekty DSV

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu na obsadenie 6 pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov – postdoktorandov na dobu 3 rokov pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s…

Rektorka UVLF želá všetkým úspešný akademický rok

V pondelok 21. septembra 2020 sa začína nový akademický rok 2020/2021. Aktuálna epidemiologická situácia nedovoľuje, aby študenti, pedagógovia a zamestnanci univerzity stretli tak, ako to bolo doteraz obvyklé, na slávnostnom zhromaždení. Využívame…


UVLF rozvíja spoluprácu s policajnými kynológmi a hipológmi

V stredu 16. septembra 2020 sa na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnilo oficiálne odovzdanie a prevzatie uzavretej zmluvy o spolupráci medzi univerzitou a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Zmluva…

Orol krikľavý sa po rehabilitácii na UVLF vydal na púť do Afriky

Z rehabilitačnej stanice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Rozhanovciach v piatok 11. septembra vypustili do voľnej prírody orla krikľavého. Mláďa pochádzalo z Pienin, bolo zoslabené, predčasne opustilo hniezdo a zrejme nevedelo…

Združenie V7 rokovalo so štátnym tajomníkom

V piatok 4. septembra 2020 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave uskutočnilo rokovanie rektorov  Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV). Rokovanie malo dve…

Informácia pre študentov ubytovaných v Študentskom domove UVLF v Košiciach

Každý študent študujúci v slovenskom a anglickom jazyku je povinný v deň ubytovania v Študentských domovoch UVLF predložiť čestné vyhlásenie nie staršie ako 3 dni (príloha č. 3 príkazu rektorky č. 9/2020). Čestné vyhlásenie študent predkladá…


Sledujte špeciálny univerzitný portál o COVID-19

Aktuálne informácie týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 v podmienkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prináša nový internetový portál http://covid-19.uvlf.sk Rektorka UVLF Jana Mojžišová uložila príkazom…Bzdochy ľudí neštípu, iba ich obťažujú

Vo viacerých mestách na Slovensku sa objavili vo väčšom množstve bzdochy. Smradľavý hmyz sa dostáva do bytov a obťažuje ľudí. Ako však vysvetľuje prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD. z Katedry epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárskeho…

Začiatok akademického roka sa nebude posúvať

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  nesúhlasí s návrhom ministra školstva posunúť začiatok zimného semestra na 28. septembra a žiada ministra ponechať rozhodnutie o začiatku akademického roka v  kompetencii jednotlivých…
Štátny tajomník Paulis: Evidentne ste o krok vpred

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis absolvoval dvojdňovú návštevu východného Slovenska. Jej cieľom bolo stretnutie s predstaviteľmi vysokých škôl, ktoré tu pôsobia. V utorok 14. júla ho na pôde…

Prezidentka Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 14. júla 2020 vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. Je medzi nimi aj doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., v odbore: infekčné a parazitárne choroby zvierat. Vymenúvacie dekréty im odovzdala za…

Experimentálny zverinec UVLF získal akreditáciu a je pripravený slúžiť vedcom

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začal fungovať experimentálny zverinec. Toto zariadenie je určené na držanie laboratórnych zvierat a univerzitné pracoviská ho budú využívať na vedecké alebo vzdelávacie účely v súlade…