Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

30. ročník pretekov v športovej kynológii O pohár rektorky UVLF

Už 30. ročník pretekov o Pohár rektorky v športovej kynológii so zadávaním skúšky organizujú študenti Kynologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Preteky sa budú konať v sobotu 19. októbra 2019 od 8. hodiny v…

Írsky konzul na návšteve univerzity

Zástupca Veľvyslanectva Írska v Bratislave, konzul Conor McDonagh, navštívil v stredu 16. októbra 2019 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. S prorektorom pre vzdelávanie Martinom Tomkom a prorektorkou pre klinickú činnosť a…

Vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7)

Bratislava, 12. október 2019 - Rektori Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) upozorňujú na riziká vyplývajúce chystaných zmien v riadiacej štruktúre Operačného programu Výskum a Inovácie …

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 31. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku, (bez náhrady…


Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia a garantom študijných predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň 25. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno študentom prvých…


Košické univerzity a akadémia vytvorili vedecký klaster

Vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti, a kultúry spoločnosti, je…


Festival Agrofilm aj v Košiciach na UVLF

Tohtoročný Agrofilm predstaví 102 dokumentárnych filmov z 28 krajín, vidieť ich môžu aj diváci v Košiciach v aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 1. - 3. októbra. V pondelok 30. septembra 2019 sa v Lužiankach pri Nitre začína 35…

EUROVENOM 2019 o plazoch zo všetkých strán

Prvú komplexnú konferenciu zameranú na herpetológiu, vedu zaoberajúcu sa štúdiom plazov, organizuje 27. a 28. septembra 2019 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) ako súčasť podujatí k 70. výročiu svojho založenia. …

Veterinári na Európskej noci výskumníkov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v piatok 27. septembra 2019 zúčastní na 13. ročníku festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Pedagógovia, študenti s vedeckí pracovníci sa s návštevníkmi festivalu v Košiciach stretnú v…

Osobnosti pozdravili univerzitu

Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach k 70. výročiu jej založenia, ktoré sa konalo v pondelok 16. septembra, pozdravili jej zamestnancov, absolventov, študentov i priaznivcov viaceré…

Výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie bude v Košiciach

Výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie (Visegrad University Association – VUA) sa uskutoční v Košiciach 19. - 20. septembra 2019 v rámci osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v…

O zložení potravín a potravinových surovín bez nezmyslov a poloprávd

Vieme čo jeme? Túto otázku nám kladú médiá tak intenzívne, že do nášho vedomia sa denne dostáva obrovské množstvo informácií aj dezinformácií o potrave. Hnedý cukor je zdravší, morská soľ kvalitnejšia, energetické nápoje zaručene povzbudia. Naozaj…

Konferencia o prepojení školy, vedy a praxe reaguje aj na aktuálne témy vo veterinárnej medicíne a farmácii

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa dnes začala medzinárodná odborná konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX, ktorá je súčasťou série podujatí pri príležitosti osláv 70. výročia založenia jedinej vysokej školy svojho…

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si pripomína 70. výročie vzniku

Slávnostným zasadnutím akademickej obce si v pondelok 16. septembra pripomína Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 70. výročie svojho vzniku. V košickom Dome umenia sa pri tejto príležitosti stretli predstavitelia slovenských…

Program osláv 70. výročia založenia univerzity

16. 9. 2019 1100 – 1230 Slávnostné zasadnutie akademickej obce UVLF v Košiciach 1230 – 1430 Raut Miesto konania: Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice 17. 9. 2019 900 Slávnostné otvorenie odbornej konferencie ŠKOLA – VEDA – PRAX …

Zlaté promócie vrátili v čase absolventov univerzity

Tradícia odovzdávania zlatých diplomov absolventom, ktorí ukončili svoje štúdium pred päťdesiatimi rokmi, pokračovala v stredu 11. septembra v Aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie už po pätnásty raz. Pri slávnostnom akte prevzalo…

Udelenie rektorského voľna - Oslavy 70. výročia založenia univerzity

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni 16. 09. 2019 a 17. 09. 2019 od 15:00 hod. udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania…