Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu o združení

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a…


Ponuka na predaj - Transformátor 3 fázový 50 kVA, prevod 22/0,4 kV

26.11.2019   Neprehliadnite
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského  73, 041 81  Košice Ponuka na predaj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ponúka na predaj: Transformátor 3 fázový 50 kVA, prevod 22/0,4 kV …


Ocenenie pre sedem našich študentov

20.11.2019   Neprehliadnite
Súčasťou série podujatí troch košických univerzít pod spoločných názvom Deň košických študentov bolo v utorok 19. novembra 2019 aj prijatie a ocenenie ich najlepších študentov. V budove Rektorátu UPJŠ sa stretli s rektorkou Univerzity…

Hrdinovia doby

V novembri 1989 bol každý z priamych účastníkov študentského hnutia hrdinom doby. Nikto nevedel, ako sa udalosti vyvinú, nikto netušil, či odmenou za aktivitu nebude nútený odchod zo školy, zo zamestnania. Vtedajšia Vysoká škola veterinárska v…

UVLF sa v utorok na okamih vráti späť v čase

Späť v čase sa v utorok 19. novembra napoludnie vrátia študenti a zamestnanci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podujatie s týmto názvom v centrálnej zóne univerzitného areálu pri bronzovej soche koňa Arda chce priblížiť…

Prvý dotyk so slobodou

Pred tridsiatimi rokmi zažili obyvatelia Československa Prvý dotyk so slobodou. Mnohí si na tieto udalosti spomínajú, pre mladšiu generáciu  je to dávna minulosť. Výstava s týmto názvom vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48…17. november je Medzinárodný deň študentstva i Deň boja za slobodu a demokraciu

10.11.2019   Neprehliadnite
Súčasníkom sa pri dátume 17. november okamžite vybaví rok 1989. V historickom kalendári má však rovnako dôležité miesto rok 1939. Bez udalostí z roku 1939 by nebolo ani Nežnej revolúcie. 17. november je Medzinárodný deň študentstva. Podnetom…

Univerzity a hokejový klub budú spolupracovať

Memorandum o spolupráci podpísali predstavitelia troch košických univerzít a hokejového klubu HC Košice v pondelok 28. októbra. Jeho hlavným cieľom je spoločne rozvíjať partnerské vzťahy. Za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie…

Jazdci na koňoch pozdravili Košice - Hubertova jazda 2019

Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny prináša každý rok slávnostná Hubertova jazda. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach spolu s Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF ju zorganizovala vo štvrtok 24. októbra 2019. Hubertova jazda…

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 25. októbra 2019 sa v Pavilóne morfologických disciplín uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia – DF, bezpečnosť krmív a potravín…

30. ročník pretekov v športovej kynológii O pohár rektorky UVLF

Už 30. ročník pretekov o Pohár rektorky v športovej kynológii so zadávaním skúšky organizujú študenti Kynologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Preteky sa budú konať v sobotu 19. októbra 2019 od 8. hodiny v…

Vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7)

Bratislava, 12. október 2019 - Rektori Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) upozorňujú na riziká vyplývajúce chystaných zmien v riadiacej štruktúre Operačného programu Výskum a Inovácie …

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 31. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku, (bez náhrady…


Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia a garantom študijných predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň 25. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno študentom prvých…