Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Pokyny k dištančnej forme hodnotenia študijných výsledkov

Milí študenti, chceli by sme Vás touto cestou informovať, že vzhľadom na súčasnú situáciu so šírením infekcie koronavírusom, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia a prebiehajúcu dištančnú výučbu, vedenie UVLF na svojom zasadnutí dňa 31…

Oznam ŠD - Postrek proti COVID–19

Informujeme študentov, že dňa 08.04.2020 sa bude vykonávať postrek proti COVID – 19, o 7:15 hod. Postrek obsahuje štipľavý zápach, preto je potrebné obmedziť pohyb po budove v čase postreku na 30 minút.

Študentské domovy UVLF zvládli prvý deň sťahovania veľmi dobre. Vďaka patrí študentom aj ich rodičom

„Ďakujeme prvým študentom a ich rodičom, ktorí sa podľa harmonogramu odsťahovali zo Študentských domovov UVLF v utorok 7. apríla 2020 za maximálnu ústretovosť, trpezlivosť a dodržanie všetkých pravidiel. Veľmi si vážime, že si svoje povinnosti…

Vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (Združenia V7) a Slovenskej akadémie vied

Dňa 6. apríla 2020 zástupcovia Združenia siedmich výskumne a technicky orientovaných univerzít a Slovenskej akadémie vied vydali vyhlásenie o stave a perspektívach spoločenského ohodnotenia slovenskej vedy. Dôraz kladú na zodpovedný postoj štátu,…

Oznam ŠD

Dôležité !!! Študenti, ktorí sú v karanténe alebo boli v kontakte s osobami, ktorí sú v karanténe, alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, sú povinní o tom informovať riaditeľa ŠD a ubytovacie oddelenie Ing. Švihrovú. Títo študenti…

Aj košickí študenti farmácie pomáhajú lekárňam

Slovenskí študenti farmácie si uvedomujú vážnosť situácie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Práve preto vznikla iniciatíva Študenti farmácie pomáhajú lekárňam. Podieľa sa na nej Slovenský spolok študentov farmácie a Spolok košických študentov…


Oznam Ústavu patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie oznamuje, že v súlade s príkazom rektorky UVLF č. 6/2020:  nebudú v čase od 30.3. 2020 - do 30.4.2020 prijímané vzorky na cytologické ani histologické vyšetrenia. v čase od: 30.3. 2020 - 03.4.2020 20.4…

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál

Vážení stravníci, od pondelka, 30.3.2020, sa mení doba výdaja v univerzitnej jedálni na Komenského ulici. Pondelok - Piatok: 11:30 hod. - 12:30 hod. Aktuálna ponuka na budúci týždeň je už nahratá v systéme webkredit, a teda si obedy…

O zvieratá v ohrození sa nemocnica stará v nepretržitej službe

Univerzitná veterinárna nemocnica v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach funguje a pracuje v špeciálnom obmedzenom režime. O zvieratá, ktoré sú v akútnom ohrození zdravia a života sa tím lekárov a ošetrovateľov stará v…


Čo odporúča Komora veterinárnych lekárov

Komora veterinárnych lekárov SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 odporúča majiteľom zvierat, aby pri návšteve veterinárneho lekára rešpektovali prísne pravidlá. Tu nájdete odporúčania pre majiteľov zvierat. Tu nájdete základné informácie…

Dávajte na seba pozor a chráňte si svoje zdravie!

Milí študenti, v súvislosti s pandémiou COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásená na území Slovenska Vám oznamujem, že prezenčná forma výučby na našej univerzite je zastavená do odvolania. V tomto období Vaše vzdelávanie bude…

K aktuálnej situácii rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.. (TUKE), prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (UPJŠ) a Dr. h. c. prof…


Termín podávania prihlášok na štúdium sa predlžuje do konca apríla!

Oznamujeme všetkých uchádzačom, že termín podávania prihlášok na štúdium na akademický rok 2020/21 sa predlžuje do 30. apríla 2020!!!   Uchádzači o štúdium nemusia prikladať všetky prílohy, ku ktorým sa v súčasnej zložitej situácii nevedia…

Prelet nad bezpečným miestom

Spolu 35 tisíc kilometrov elektrických vedení na slovenskom území je ako vzdialenosť na južný pól a späť. Keď celú krajinu pretla hustá sieť drôtov, vtáky sa ocitli v bludisku prekážok. Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia ich tu zahynie…

Nové infografiky z tímu ŠPDTP - COVID-19

10 odporúčaní pri COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý Osoby s vyšším rizikom ochorenia Pomoc sebe a druhým www.korona.gov.sk www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Informácia pre Erasmus+ študentov

Vážené kolegyne a kolegovia, Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo…

Doplnenie a usmernenie k príkazu rektorky č. 4/2020

Vážená akademická obec, vážení zamestnanci, na základe opatrení vlády Slovenskej republiky dopĺňame príkaz rektorky č. 4/2020 o nasledovné usmernenie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si uvedomuje závažnosť…