Loading...

Oznamy
Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 25. októbra 2019 sa v Pavilóne morfologických disciplín uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia – DF, bezpečnosť krmív a potravín…

30. ročník pretekov v športovej kynológii O pohár rektorky UVLF

Už 30. ročník pretekov o Pohár rektorky v športovej kynológii so zadávaním skúšky organizujú študenti Kynologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Preteky sa budú konať v sobotu 19. októbra 2019 od 8. hodiny v…

Írsky konzul na návšteve univerzity

Zástupca Veľvyslanectva Írska v Bratislave, konzul Conor McDonagh, navštívil v stredu 16. októbra 2019 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. S prorektorom pre vzdelávanie Martinom Tomkom a prorektorkou pre klinickú činnosť a…


Vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7)

Bratislava, 12. október 2019 - Rektori Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) upozorňujú na riziká vyplývajúce chystaných zmien v riadiacej štruktúre Operačného programu Výskum a Inovácie …

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 17. 10. 2019

11.10.2019   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 10. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 …

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 31. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku, (bez náhrady…


Finančná dotácia pre akademickú knižnicu získaná!

Akademická knižnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala aj tento rok (2019) finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu…

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia a garantom študijných predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň 25. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno študentom prvých…
ÚŠKVBL Nitra - ŠP VVL, HP, Farmácia

04.10.2019   Kariéra
Ponuka voľného pracovného miesta Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra Druh štátnej služby: Stála štátna služba Funkcia: odborný radca – inšpektor Organizačné začlenenie: Odbor inšpekcie Náplň práce : …

RVPS Topoľčany - ŠP VVL, HP

04.10.2019   Kariéra
Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany, Dr.Adámiho 17, 95501 Topoľčany prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača : Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor…

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

04.10.2019   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 23. októbra 2019 o 10.00 hod. sa v Aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška…