Loading...

Katedry

Katedra biológie a fyziológie

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Sopková Drahomíra, doc. MVDr., PhD. +421915984767 drahomira.sopkova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Beňová Katarína, doc. MVDr., PhD. +421915984681 katarina.benova@uvlf.sk -
Faixová Zita, prof. MVDr., PhD. +421915984704 zita.faixova@uvlf.sk -
Galajda Richard, MVDr., PhD. +421917477963 richard.galajda@uvlf.sk -
Galdíková Martina, MVDr., PhD. +421905642375 martina.galdikova@uvlf.sk
Holečková Beáta, doc. RNDr., PhD. +421915984716 beata.holeckova@uvlf.sk
Luptáková Lenka, doc. MVDr., PhD. +421918919686 lenka.luptakova@uvlf.sk
Maková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984711 zuzana.makova@uvlf.sk -
Ondrašovičová Silvia, MVDr., PhD. +421915984702 silvia.ondrasovicova@uvlf.sk
Petrilla Vladimír, MVDr., PhD. +421907778025 vladimir.petrilla@uvlf.sk -
Piešová Elena, MVDr., PhD. +421915984715 elena.piesova@uvlf.sk -
Schwarzbacherová Viera, MVDr., PhD. +421905642367 viera.schwarzbacherova@uvlf.sk -
Špalková Michaela, MVDr., PhD. +421905642381 michaela.spalkova@uvlf.sk
Šťavová Ľubica, MVDr. +421915991459 lubica.stavova@uvlf.sk -
Szabóová Renáta, MVDr., PhD. +421915742540 renata.szaboova@uvlf.sk -
Tomko Martin, MVDr., PhD. +421918413553 martin.tomko@uvlf.sk
Toropila Michal, prof. RNDr., CSc. +421905307680 michal.toropila@uvlf.sk -
Valenčáková Alexandra, doc. MVDr., PhD. +421915984623 alexandra.valencakova@uvlf.sk
Vlčková Radoslava, MVDr., PhD. +421905568676 radoslava.vlckova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Andrejčáková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984773 zuzana.andrejcakova@uvlf.sk
Halušková Jana, RNDr., PhD. +421915739848 jana.haluskova@uvlf.sk -
Jutková Annamária, RNDr., PhD. - annamaria.jutkova@uvlf.sk -
Koleničová Simona, MVDr. - simona.kolenicova@uvlf.sk -
Kopcsáyová Diana, RNDr. - diana.kopcsayova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Balážová Lýdia +421915984596 lydia.balazova@uvlf.sk -
Boľanovská Denisa +421905063446 denisa.bolanovska@uvlf.sk -
Ivanová Helena +421915984775 helena.ivanova@uvlf.sk -
Kaľatová Jana, RNDr. - - -
Kozáčková Mária, Ing. +421915984701 maria.kozackova@uvlf.sk -
Pancáková Iveta +421915984712 iveta.pancakova@uvlf.sk -
Šimaiová Júlia, MVDr. +421915984713 julia.simaiova@uvlf.sk -
Zelinková Gabriela +421915984769 gabriela.zelinkova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Kučerová Zdenka - - -
Semánová Janka - - -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Kandráčová Petra, MVDr., PhD. +421905405908 petra.kandracova@uvlf.sk -