Loading...

Oznamy

Zmena príspevku na stravné

Na základe zmeny stravného zo zákona o cestovných náhradách, sa mení stravná jednotka pre zamestnancov z 3,50 na 3,60 €.
Príspevok zamestnanca na stravné sa nemení a ostáva vo výške 0,92 € (rozdiel z ceny stravného je hradený zo sociálneho fondu).
Stravná jednotka pre študentov je stanovená na 1,60 €.