Loading...

Oznamy

RVPS Topoľčany - ŠP VVL, HP

04.10.2019   Kariéra

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany,
Dr.Adámiho 17, 95501 Topoľčany

prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :

  • Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor zdravia zvierat na úseku pohody zvierat
  • Organizačný útvar: oddelenie zdravia zvierat
  • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť v zmysle pokynov ŠVPS SR na oddelení zdravia zvierat, veterinárna certifikácia
  • Platové podmienky: podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Poskytujeme ubytovanie.

V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na adrese:

RVPS Topoľčany
Dr.Adámiho 17
95501 Topoľčany


e-mail: Riaditel.TO@svps.sk,
Tel: 0903955571, 0385322536