Loading...

Oznamy

Výsledky volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach

OZNÁMENIE
o výsledkoch volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024

Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie,

v mene volebnej komisie si Vám dovoľujem oznámiť výsledky volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024, ktoré sa konali dňa 27. 5. 2019

Volebná komisia ďakuje všetkým členom ZO OZ, ktorí sa na voľbách zúčastnili a novo zvoleným členom gratuluje.

V prílohách prikladám výsledky volieb a zoznam členov zvolených do príslušných orgánov ZO OZ.

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
predsedníčka volebnej komisie  

Prílohy:
Zoznam zvolených členov Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach