Loading...

Oznamy

Voľby do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024

Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie,

dňa 27. 5. 2019 (pondelok) v čase od 9:00 – 14:00 hod. sa v posluchárni P-34 (Pavilón morfologických disciplín) UVLF v Košiciach budú konať voľby do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024.

Každý člen ZO má právo voliť a byť volený. Využite právo voliť a práva byť volený.

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
predsedníčka volebnej komisie  

Listina kandidátov za člena Rady ZO OZ PŠaV UVLF
Listina kandidátov za člena Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF