Loading...

Oznamy

Prezentácia programov kandidátov na funkciu rektora UVLF.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA
UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023

POZVÁNKA

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie.

Termín: 22. októbra 2018 o 14:00 hod.
Miesto: Aula UVLF v Košiciach

Štatút Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vnútorný predpis č. 1
Čl. 2
Akademická obec UVLF

Základom akademickej samosprávy UVLF je akademická obec. Akademickú obec UVLF tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UVLF v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, a študenti univerzity.

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
predseda volebnej komisie