Loading...

Akcie

VET FUTURE

Dňa 5. októbra 2018 sa v aule UVLF v Košiciach uskutoční konferencia s názvom Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE. Komora veterinárnych lekárov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna veterinárna a potravinová správa SR pripravili bohatý program, ktorý bude pozostávať z prednášok zástupcov jednotlivých organizácií doplnený o priestor pre diskusné fórum. Oficiálne otvorenie konferencie sa začne príhovormi zástupcov jednotlivých organizácií a prezidenta Federation of Veterinarians of Europe Rafaela Laguensa.

Pozvánka