Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Ubytovanie na študentských domovoch

Uchádzači o štúdium od akademického roka 2017/2018, ktorí budú prijatí na štúdium na UVLF, podávajú žiadosti o ubytovanie najneskôr do 31. 07. elektronickou formou (informácie sú zasielané spoločne s rozhodnutím o prijatí na štúdium). Prihlášky po termíne nebudú akceptované.

Súvisiace dokumenty: