Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Ubytovanie v študentskom domove

Doktorandi

Doktorandi vypĺňajú a potvrdzujú žiadosti o ubytovanie v Študentských domovoch ULVF v Košiciach pre akademický rok v Akademickom informačnom systéme. Podávanie žiadostí v Akademickom informačnom systéme je možné v období od 15. 4. do 15. 5. daného roku. Študenti, ktorí sa neprihlásia v tomto termíne, strácajú nárok na ubytovanie. Prihlášky po termíne nebudú akceptované.

Súvisiace dokumenty: