Loading...

Akcie

62. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach usporiada 62. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ, dňa 24. apríla 2019 v Košiciach.

62. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ v akademickom roku 2018/2019 je konferencia určená na prezentáciu výsledkov vedeckej a odbornej práce študentov vysokých škôl v piatich sekciách:

  • Farmaceutická sekcia
  • Predklinická sekcia
  • Klinická sekcia
  • Sekcia hygiena potravín a životného prostredia
  • Sekcia bakalárskeho štúdia.

Program konferencie

Vyhodnotenie konferencie