Loading...

Akcie

61. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach usporiada 61. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ, dňa 18. apríla 2018 v Košiciach.

61. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018 je konferencia určená na prezentáciu výsledkov vedeckej a odbornej práce študentov vysokých škôl v piatich sekciách:

  • Farmaceutická sekcia
  • Predklinická sekcia
  • Klinická sekcia
  • Sekcia hygiena potravín a životného prostredia
  • Sekcia bakalárskeho štúdia.