Loading...

Veda a výskum

Postdoktorandské pracovné pozície na UVLF v Košiciach

MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Pracovisko:
Katedra epizootológie a parazitológie
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
Obdobie:
Október 2016 – September 2017
MVDr. Katarína Bobíková, PhD.
Pracovisko:
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Ústav patologickej anatómie
Obdobie:
Október 2016 – Júl 2018
PharmDr. Adriána Fečkaninová, PhD.
Pracovisko:
Katedra hygieny a technológie potravín
Ústav hygieny a technológie mäsa
Obdobie:
Október 2017 – September 2019
Mgr. Ľuboš Čomor, PhD.
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie a imunológie
Ústav imunológie
Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
Obdobie:
Október 2017 – September 2019