Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Nastavenie wi-fi siete UVLF-NET a eduroam

Od akademického roku 2014/2015 sa zmenil spôsob registrácie zariadení do študentskej siete UVLF-NET. Pre registráciu zariadení je potrebné vypísať registračný formulár. Do registračného formulára je potrebné vpísať MAC adresy sieťových kariet zariadení, ktoré chce študent registrovať. Ako zistiť MAC adresy v operačných systémoch Windows nájdete v postupe pre zistenie adries MAC a vytvorenie profilu.

Registračný formulár je potrebné odovzdať na Oddelení informačných a kominikačných technológií v pavilóne 5 osobne počas úradných hodín niektorému z pracovníkov oddelenia, alebo vhodiť do schránky oddelenia IKT (schránka č. 10) pri podateľni UVLF v Košiciach v pavilóne 9. Po registrácii budú na e-mail uvedený v registračnom formulári zaslané prístupové údaje k sieti UVLF-NET. Prístupové údaje musí študent v operačnom systéme Windows zadať do profilu, ktorý vytvorí podľa postupu pre zistenie adries MAC a vytvorenie profilu.

Študenti si môžu na oddelení IKT počas úradných hodín zaregistrovať zariadenia aj osobne. V takomto prípade je nutné so sebou priniesť zariadenia, ktoré chce študent registrovať, ISIC a jeden identifikačný doklad (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo pas).

Pre prístup do siete eduroam sa využívajú rovnaké prihlasovacie údaje ako do siete UVLF-NET. Eduroam umožnuje pripojenie študentom do wifi siete na iných univerzitách a vysokých školách s použitím svojich domácich prístupových údajov. Študenti tak môžu na iných vysokých školách a univerzitách na Slovensku ale aj v zahraničí pripojiť svoje zariadenie bez toho, aby sa museli registrovať v danej organizácii. Eduroam je dostupný v tisícoch lokalít vo vyše sedemdesiatich krajinách sveta, zväčša na akademických inštitúciách. Stačí sa informovať, či vysoká škola, alebo univerzita, kde sa práve nachádzate má prístup do siete eduroam.